Εισαγωγή στην Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση

ISBN978-960-02-3834-1
Σελίδες162
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 17 x 24

12,72

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο στην Ποιοτική Συ­γκριτική Ανάλυση (Qualitative Comparative Analysis). Πρόκειται για μία μέθοδο ανάλυσης, η οποία αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και χρησιμοποιείται, κυρίως, στις κοινωνικές επιστήμες. Συνδυάζει χαρακτηρι­στικά ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακό­μη και σε έρευνες μικρού ή μεσαίου μεγέθους δείγματος. Ενδείκνυται όταν αντικείμενο της έρευνας είναι οι περιπτώσεις και όχι οι μεταβλητές, καθώς χρησιμοποιείται για τη συστηματική και λεπτομερή σύγκριση περιπτώσεων, προκειμένου να διερευνηθούν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ επεξηγηματικών παραγόντων (ανεξάρτητες μεταβλητές) και αποτελέσματος (εξαρτημένη μεταβλητή). Πιο συγκεκριμένα, η Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση χρησιμο­ποιείται για τον εντοπισμό επεξηγηματικών παραγόντων και συνδυασμών αυτών που αποτελούν ικανές ή/και αναγκαίες συνθήκες ενός φαινομένου.

Το βιβλίο δομείται σε δύο κύριες ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται η θεωρητική βάση της μεθόδου, η εξέλιξή της, τα εργαλεία της και η ορο­λογία της. Στη δεύτερη παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η εφαρμογή της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με τη χρήση του πλέον διαδεδομένου και ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού που την υποστηρίζει (fs/QCA 3.0) και με τη βοήθεια ενός παραδείγματος. Έτσι, ο αναγνώστης έχοντας έρθει σε μια πρώτη επαφή με την Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση, προχωρά στην εφαρ­μογή της, ακολουθώντας τις πρακτικές οδηγίες εκτέλεσης των εντολών και παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.