0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Εισαγωγή στη διοίκηση του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων

Κριτική προσέγγιση του συστήματος προϋπολογισμού των ΔΕΚΟ
Ξένος, Διονύσιος
ISBN 978-960-02-1690-5
Σελίδες 94
Έτος πρώτης έκδοσης 2003
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2003
Βάρος 185 g
Διαστάσεις 24 × 17 cm

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
  • Οικονομικά

Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος προϋπολογισμού σε μία επιχείρηση, είναι η συμβολή του στην γενικότερη προσπάθεια ορθολογικού management της εταιρείας, δεδομένου ότι ο Προϋπολογισμός αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο προγραμματισμού, ελέγχου, διορθωτικής παρέμβασης και απολογιστικής σύγκρισης της δραστηριότητας κάθε οικονομικής μονάδας. Το παρόν βιβλίο έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση ενός σύγχρονου συστήματος σύνταξης, διοίκησης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού στα πλαίσια των απαιτήσεων μιας σύγχρονης οικονομικής μονάδας. Ως σκοπό έχει την ενίσχυση της πορείας των επιχειρήσεων, μέσα από την παρακολούθηση των οικονομικών τους μεγεθών με προσανατολισμό στη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων μέσω και του ελέγχου των εξόδων τους. Το Σύστημα Προϋπολογισμού που παρατίθεται στα επόμενα κεφάλαια προβλέπει: – την οριοθέτηση στόχων και τον καθορισμό των μέσων επίτευξής τους – τη μεθοδολογία σύνταξης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού – την προσαρμογή του προϋπολογισμού στη διοίκηση διαδικασιών τον έλεγχο της πορείας των δαπανών και των εσόδων και συνεπώς των οικονομικών αποτελεσμάτων – τη διαχείριση των δαπανών σε αποκεντρωμένη βάση με επιμέρους υπεύθυνους διαχείρισης – τη σύνδεση της υλοποίησης του προϋπολογισμού με την αξιολόγηση της απόδοσης των στελεχών που τον διαχειρίζονται. […] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Σχετικά προϊόντα