Εισαγωγή στις μακροοικονομικές έννοιες

Βαβούρας, Ιωάννης Σ.,

ISBN978-960-02-2010-0
Σελίδες407
Έτος πρώτης έκδοσης2006
Έτος τρέχουσας έκδοσης2006
Βάρος (g)859
Σχήμα 24 x 17

32,33

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 1ddc098afe3f Κατηγορία:

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στις μακροοικονομικές έννοιες και γράφτηκε για να χρησιμεύσει ως βοήθημα στην ευρύτερη κατανόηση τους. Για το σκοπό αυτό καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στην απλοποίηση της ανάλυσης των όρων, με την αποφυγή τόσο της χρησιμοποίησης μαθηματικών όσο και της εις βάθος διερεύνησης. Δίνεται έμφαση στις βιβλιογραφικές αναφορές τις σχετικές με τις εξεταζόμενες έννοιες, ενώ στοιχεία για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία συνοδεύουν κάθε θέμα. Τα θέματα που εξετάζονται έχουν ενταχθεί σε τριανταπέντε ενότητες, επειδή θεωρούμε ότι η συστηματοποίηση της παρουσίασης συμβάλλει, ίσως μάλιστα και σημαντικά, στην κατανόηση των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων. Οι έννοιες που αναλύονται και παρουσιάζονται, μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατά βάση κατηγορίες θεμάτων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται έννοιες χρήσιμες στην κατανόηση της οικονομικής ανάλυσης, όπως είναι οι βασικές αρχές της οικονομικής σκέψης, τα εθνικολογιστικά μεγέθη, οι πηγές των μακροοικονομικών στοιχείων, τα οικονομικά υποδείγματα κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει «μετρήσιμα» οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η οικονομική μεγέθυνση, ο πληθωρισμός, η ανεργία, κ.λπ. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την ανάλυση «μη άμεσα μετρήσιμων», αλλά «εκτιμώμενων» μεγεθών, όπως είναι το δυνητικό προϊόν, η παραοικονομία, η διαφθορά κ.λπ. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει διάφορες έννοιες που σχετίζονται με την οικονομική πολιτική και τη δράση του κράτους, όπως είναι ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ζωή, οι φορείς, οι σκοποί και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής κ.λπ. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορες έννοιες που σχετίζονται με τις οικονομικές ενοποιήσεις και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη κ.λπ. (από τον πρόλογο του βιβλίου)