Η ανάδυση του πολιτικού στοιχείου στην κοινωνιολογία του Max Weber

Τσίρος, Νικόλαος,

ISBN978-960-02-2776-5
Σελίδες268
Έτος πρώτης έκδοσης2014
Έτος τρέχουσας έκδοσης2014
Σχήμα 24 x 17

20,14

Σε απόθεμα

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται ορισμένα κρίσιμα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βεμπεριανής κοινωνιολογίας. Συγκεκριμένα θίγεται το ζήτημα της σύζευξης των αξιών με την πολιτική, ενώ επίσης αναλύεται η ιδεοτυπική κατασκευή των κοινωνιολογικών εννοιών ως μέσο έκφρασης του μεθοδολογικού ατομικισμού στο έργο του Weber. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται διεξοδικά βασικές έννοιες της βεμπεριανής πολιτικής κοινωνιολογίας, όπως το κράτος, η εξουσία, η κυριαρχία, καθώς και οι απόψεις του ίδιου του Weber για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό της εποχής του. Η μελέτη ολοκληρώνεται με ένα τρίτο μέρος, όπου περιγράφεται η έννοια της νομιμότητας ως εργαλείο ερμηνείας της πολιτικής κυριαρχίας και οι περίφημοι τρεις ιδεότυποι της κυριαρχίας, δηλαδή ο νομικός-ορθολογικός, ο παραδοσιακός και ο χαρισματικός ιδεότυπος. Η μελέτη αποτελεί μεταδιδακτορική έρευνα του συγγραφέα της, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο υποτροφίας που χορηγήθηκε τα έτη 1997-1998 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ο Έλληνας αναγνώστης μπορεί πλέον να αποκτήσει μια επαρκή και κυρίως πρωτογενή ενημέρωση για ορισμένες από τις ουσιωδέστερες έννοιες της πολιτικής κοινωνιολογίας του Max Weber. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταστεί τελικά εφικτή η εξοικείωση με το συνολικό έργο ενός από τους κορυφαίους κοινωνιολόγους του προηγούμενου αιώνα.