Η ιστορία του καπιταλισμού του Κέιμπριτζ – τόμος Β

Η εξάπλωση του Καπιταλισμού: Από το 1848 μέχρι τις ημέρες μας

ISBN978-960-02-3910-2
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ12699108
Σελίδες770
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Τόμος2
ΕπιμέλειαNeal, Larry - Williamson, Jeffrey G.
Μεταφραστής/έςΠαπαγεωργίου, Στέφανος
Επιμέλεια μετάφρασηςΤομαή, Φωτεινή
ΠρόλογοςΛάβδας, Κώστας Α.
Σχήμα 17 x 24

42,40

Σε απόθεμα

Ο δεύτερος τόμος δίνει τεκμηριωμένη εικόνα της διάδοσης και των αποτελεσμάτων από την εξάπλωση του καπιταλισμού, όπως και των αντιδράσεων που προκάλεσε. Διαπρεπείς ακαδημαϊκοί διερεύνησαν, κάνοντας επιλογή περιπτώσεων από διαφορετικά μήκη και πλάτη και εφαρμόζοντας τη μέθοδο της σύ­γκρισης, τις παγκόσμιες συνέπειες που είχε ο καπιταλισμός στη βιομη­χανία, τη γεωργία και το εμπόριο αλλά και τον τρόπο που κυβερνήσεις, εταιρείες και αγορές ανταποκρίθηκαν στις αλλαγές που επέφερε. Εξε­τάζουν, επίσης, τις αιτίες λόγω των οποίων ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανέκοψε την πορεία εξάπλωσής του, όπως και εκείνες που οδήγησαν σε ανάκαμψη και επανεμφάνισή του στο τέλος του 20ού αιώνα. Συγκεκρι­μένα, μελετούν τον τρόπο που τα εργατικά κινήματα αντέδρασαν και την αντιμετώπιση την οποία είχαν από τις κυβερνήσεις που άλλες υποχρεώ­θηκαν απλώς να αμυνθούν απέναντι στις αντιδράσεις και άλλες να πά­ρουν μέτρα με διαφορετικές συνέπειες, άλλοτε στρατιωτικού χαρακτήρα και άλλοτε καθημερινού τρόπου ζωής. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, είχε θε­τικό πρόσημο, αλλά η άνοδος και η εξάπλωση του καπιταλισμού δεν απο­δείχτηκαν ότι είναι ούτε εύκολη ούτε ομαλή διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι ιστορικοί, οικονομολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες θα ανακαλύψουν πολλά και ενδιαφέροντα στον ανά χείρας τόμο.