Η νέα διακυβέρνηση και ανάπτυξη της Ε.Ε.

Μπατζελή, Κατερίνα,

Η διατροφική ασφάλεια ως αναπτυξιακή πολιτική

ISBN978-960-02-2593-8
Σελίδες277
Έτος πρώτης έκδοσης2011
Έτος τρέχουσας έκδοσης2011
Βάρος (g)343
Σχήμα 21 x 17

18,02

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: ed420a194319 Κατηγορίες: , ,

“Σήμερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό διότι διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας, είμαστε αντιμέτωποι με ταχείες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις, καθώς και τις προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Η παγκοσμιοποίηση έχει καταστεί η βάση των πάντων, της πολιτικής και οικονομικής ζωής, στον 21ο αιώνα. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών και των κοινωνιών ενισχύεται διαρκώς, οι αποστάσεις συρρικνώνονται και τα σύνορα είναι όλο και πιο ανοιχτά για τους ανθρώπους, το χρήμα, τις ιδέες. Ο κόσμος είναι περισσότερο από ποτέ διαδικτυωμένος. Η μείωση του κόστους των μεταφορών, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και οι νέοι τρόποι οργάνωσης της παραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διασύνδεσης της αγοράς τροφίμων, του κεφαλαίου, της αγοράς εργασίας. Το άνοιγμα και η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας εγείρουν ερωτήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης. Η νέα πολιτική πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι η απόδοση δίκαιου και βιώσιμου χαρακτήρα στην παγκοσμιοποίηση”. (Martin Schulz, Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Η ΚΑΠ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ένα φράγμα απέναντι στα φαινόμενα της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης μιας αγροτικής δραστηριότητας που σέβεται το περιβάλλον, αναδεικνύει τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, αλλά και μέσω πιο δραστικών ενεργειών όπως είναι η προώθηση της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών, με στόχο να ενθαρρύνουμε έναν όλο και πιο ενεργό ρόλο των περιοχών της Ε.Ε. στην παροχή οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών από πλευράς όλων των παραγόντων της οικονομίας της υπαίθρου. (Paolo de Castro, Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)