0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Η νέα διακυβέρνηση και ανάπτυξη της Ε.Ε.

Η νέα διακυβέρνηση και ανάπτυξη της Ε.Ε.

Η διατροφική ασφάλεια ως αναπτυξιακή πολιτική
Μπατζελή, Κατερίνα
ISBN 978-960-02-2593-8
Σελίδες 277
Έτος πρώτης έκδοσης 2011
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2011
Βάρος 343 g
Διαστάσεις 21 × 17 cm

18,02

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Διεθνείς Σχέσεις
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Πολιτική

“Σήμερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό διότι διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας, είμαστε αντιμέτωποι με ταχείες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις, καθώς και τις προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Η παγκοσμιοποίηση έχει καταστεί η βάση των πάντων, της πολιτικής και οικονομικής ζωής, στον 21ο αιώνα. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών και των κοινωνιών ενισχύεται διαρκώς, οι αποστάσεις συρρικνώνονται και τα σύνορα είναι όλο και πιο ανοιχτά για τους ανθρώπους, το χρήμα, τις ιδέες. Ο κόσμος είναι περισσότερο από ποτέ διαδικτυωμένος. Η μείωση του κόστους των μεταφορών, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και οι νέοι τρόποι οργάνωσης της παραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διασύνδεσης της αγοράς τροφίμων, του κεφαλαίου, της αγοράς εργασίας. Το άνοιγμα και η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας εγείρουν ερωτήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης. Η νέα πολιτική πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι η απόδοση δίκαιου και βιώσιμου χαρακτήρα στην παγκοσμιοποίηση”. (Martin Schulz, Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Η ΚΑΠ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ένα φράγμα απέναντι στα φαινόμενα της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης μιας αγροτικής δραστηριότητας που σέβεται το περιβάλλον, αναδεικνύει τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, αλλά και μέσω πιο δραστικών ενεργειών όπως είναι η προώθηση της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών, με στόχο να ενθαρρύνουμε έναν όλο και πιο ενεργό ρόλο των περιοχών της Ε.Ε. στην παροχή οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών από πλευράς όλων των παραγόντων της οικονομίας της υπαίθρου. (Paolo de Castro, Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Σχετικά προϊόντα