0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα

Κείμενα ομοφωνίας
Συλλογικό έργο
ISBN 978-960-02-1919-7
Σελίδες 133
Έτος πρώτης έκδοσης 2005
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2005
Βάρος 194 g
Διαστάσεις 21 × 14 cm

9,01

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Ιατρική
  • Υγεία

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία και τις Υπηρεσίες στην Ελλάδα με την επωνυμία Casus Sanitatis αποτελεί τη συνένωση των προσπαθειών επιστημόνων και φορέων του υγειονομικού τομέα για την τεκμηρίωση και την ενεργό σύγκλιση σε μείζονα θέματα της εθνικής πολιτικής υγείας. Υπό το πρίσμα αυτό, η Πρωτοβουλία Casus Sanitatis οργάνωσε κατά τη διάρκεια του 2004, μια σειρά consesus panels για την ποιότητα στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στο Ναύπλιο, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη με θεματική εστίαση (α) στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας – τα όρια και τις δυνατότητες της φαρμακοοικονομικής αξιολόγησης (β) την τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας – λήψη κλινικής απόφασης και επιλογή θεραπείας με βάση την απόδειξη και (γ) την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας – η ρύθμιση της αγοράς φαρμάκων, αντιστοίχως. Η διαδικασία αυτή, με στόχο την αναζήτηση της ενεργού σύγκλισης και της ομοφωνίας – αν και δεν είναι συχνή στη χωρά μας – είναι εξαιρετικά αναγκαία για την σύζευξη της επιστημονικής γνώσης και της πολιτικής παρέμβασης, ώστε η εθνική υγειονομική πολιτική να υπηρετεί τα κριτήρια της (κοινωνικής) ισότητας, της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας και της (οικονομικής) αποδοτικότητας. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα τυπικό δείγμα αυτής της προσπάθειας και υπηρετεί – πλην της αυτονόητης συμβολής στην επιστημονική τεκμηρίωση – και την ανάγκη μιας νέας κουλτούρας στις σχέσεις των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση και τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική υγείας στη χώρα μας. [….] (από τον πρόλογο των επιμελητών)

Σχετικά προϊόντα