Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική

ISBN978-960-02-1500-7
ISBN 10960-02-1500-6
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ30209
Σελίδες782
Έτος πρώτης έκδοσης2001
Έτος τρέχουσας έκδοσης2001
Σχήμα 17 x 24

39,22

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 004932 Κατηγορία:

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαύγασμα της μακράς διδακτικής, ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας των συγγραφέων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της συγγραφής του είναι να παρουσιαστεί η σύγχρονη γνώση στον χώρο της Μακροοικονομικής, σε επίπεδο υψηλότερο από το εισαγωγικό, αλλά με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό, στα πλαίσια των γνώσεων που δύναται να απορροφηθούν σε προπτυχιακά μαθήματα.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του βιβλίου αυτού είναι η δυνατότητα προσαρμογής της ύλης, που θα καλυφθεί ανάλογα με το υπόβαθρο και τις δυνατότητες των διδασκομένων. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται όλη η ύλη που είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν η λειτουργία και τα προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών, ο τρόπος προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, οι επιπτώσεις από διάφορα μέτρα πολιτικής και άλλα σημαντικά μακροοικονομικά θέματα. Ύλη που είναι περισσότερο τεχνική ή δύσκολη παρουσιάζεται σε παραρτήματα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για άτομα με μαθηματικό υπόβαθρο και μεγαλύτερες αναλυτικές δυνατότητες. Για ορισμένα θέματα γίνεται διαφορισμός της ύλης και στον κύριο κορμό των κεφαλαίων. Τα θέματα αυτά αναλύονται αρχικά με απλό τρόπο και, αμέσως μετά, ακολουθεί τμήμα με πληρέστερη τεχνική ανάλυση η οποία, αν κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες, μπορεί να παραλειφθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται δυνατότητα επιλογής της διδακτέας ύλης, ανάλογα με το υπόβαθρο των διδασκομένων και τους στόχους του μαθήματος.

[Από τον Πρόλογο του βιβλίου]

Συγγραφέας

Κώττης Γεώργιος Χ.

Πετράκη - Κώττη Αθηνά