Βιβλία

Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

Συλλογικό έργο
ISBN 978-960-02-2349-1
ΕΥΔΟΞΟΣ 30261
Σελίδες 286
Έτος πρώτης έκδοσης 2009
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2009
Βάρος 500 g
Διαστάσεις 24 × 17 cm

19,08

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση
  • Παιδαγωγικά

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ προσπάθεια, και είναι το προϊόν ενός ετήσιου σχεδίου ομαδικής εργασίας (project) με μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες από το Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας– είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και στην εκπαίδευση των ενηλίκων, καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται με την απόδοση νοήματος στην ανθρώπινη εμπειρία (νοηματοδότηση) και τη δημιουργία νέας γνώσης (μετασχηματισμός της εμπειρίας), με στόχο την ενδυνάμωση για ανάληψη δράσης (αρχικά επικοινωνιακής αλλά στη συνέχεια και χειραφετητικής) η οποία θα επιφέρει την ανάπτυξη και την αλλαγή τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων οι οποίες αφορούν στο ρόλο του κριτικού στοχασμού –ως ex-post facto (δια)νοητική διαδικασία– στη μάθηση και ανάπτυξη των ενηλίκων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ‘νοηματοδότηση’ (αποκωδικοποίηση κατά τον Freire) ως έννοια «κλειδί» για τον προσδιορισμό του. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις πρακτικές προεκτάσεις του κριτικού στοχασμού, δίνοντας έμφαση στην άλλη έννοια «κλειδί», αυτή της ‘ενδυνάμωσης’, και στη ανάγκη ανάπτυξης μίας εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία θα στοχεύει στη χειραφέτηση.

Σχετικά προϊόντα