0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας

Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.
ISBN 978-960-02-1452-9
Σελίδες 287
Έτος πρώτης έκδοσης 2000
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2000
Βάρος 548 g
Διαστάσεις 24 × 17 cm

16,96

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Ιατρική
  • Υγεία

[…] Η παρούσα μελέτη αποπειράται να διερευνήσει την σχέση δημόσιου και ιδιωτικού στον υγειονομικό τομέα στην Ελλάδα και παράλληλα να εξηγήσει την ροπή προς την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η προσέγγιση του ρόλου τον ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα επιχειρείται με ανάλυση τόσο της προσφοράς (ιδιωτικές δαπάνες, μέγεθος της αγοράς, κλάδοι δραστηριοποίησης τον ιδιωτικού τομέα υγείας, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι κλπ), όσο και της ζήτησης, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου της προσφυγής σε ίδιες πληρωμές, για την κατανάλωση ενός αγαθού το οποίο στα πλαίσια του ΕΣΥ παρέχεται δωρεάν. Η προσέγγιση αυτή αφορά τόσο στις συνολικές όσο και στις επιμέρους δαπάνες υγείας των νοικοκυριών, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως προς την γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης (κατηγορία και συγκεκριμένη περιφέρεια), το εισόδημα, το μέγεθος και την σύνθεση, την επαγγελματική θέση και το επάγγελμα του υπεύθυνου του νοικοκυριού. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στην αναζήτηση που τονίζει τις έντονες οργανωτικές και χρηματοδοτικές αδυναμίες του ΕΣΥ, οι οποίες οδήγησαν στην διαμόρφωση μιας ιδιαίτερα αρνητικής εικόνας για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την προσφυγή ενός σημαντικού τμήματος της ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα. Το υλικό της μελέτης κατανέμεται σε επτά κεφάλαια, τα οποία είναι ταξινομημένα σε δύο θεματικές ενότητες. […] (από την εισαγωγή του συγγραφέα)

Σχετικά προϊόντα