Βιβλία

Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημόσιος λόγος (1837-1911)

Βελώνη, Ελένη Π.
ISBN 978-960-02-3305-6
Σελίδες 624
Έτος πρώτης έκδοσης 2017
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2017
Διαστάσεις 14 × 21 cm

27,56

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση
  • Ιστορία
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Παιδαγωγικά

Aνήκει στη σειρά:

  • Νεότερη Ελληνική Ιστορία - Πηγές και Μελετήματα

Η μελέτη πανεπιστημιακών λόγων προσφέρει δυνατότητες ανάδειξης πτυχών όχι μόνον του ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και της ελληνικής κοι­νωνίας και ιστορίας. Το ανά χείρας βιβλίο μελετά τον δημόσιο πανεπιστημιακό λόγο, όπως αυτός προβάλ­λεται μέσα από τους λόγους που εκφωνήθηκαν από το 1837 έως το 1911.

Παρουσιάζονται και αξιολογούνται κατά χρονολο­γική σειρά εντεταλμένες ομιλίες Πρυτάνεων και Κα­θηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στις κεντρικές ακαδημαϊκές τελετές και εκδηλώσεις. Ειδικότερα, με­λετώνται οι λόγοι των πρυτανικών αρχών κατά την παράδοση και παραλαβή της πρυτανείας, οι λόγοι της εορτής των Τριών Ιεραρχών, της επετείου της εγκα­θιδρύσεως του Πανεπιστημίου και, τέλος, εκείνοι της 25ης Μαρτίου. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναζητήθη­καν οι ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες και οι άξονες, οι αντιλήψεις, οι θέσεις και οι μετασχηματισμοί του δη­μόσιου λόγου. Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο και η ακαδημαϊκή πραγματικότητα απο­τυπώνονται στους λόγους αυτούς, αναδεικνύοντας τον ρόλο και τον λόγο του Πανεπιστημίου Αθηνών στον δημόσιο βίο της χώρας.

Σχετικά προϊόντα