0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Περιφερειακός προγραμματισμός

Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.
ISBN 978-960-02-1553-3
Σελίδες 294
Έτος πρώτης έκδοσης 2002
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2002
Διαστάσεις 24 × 17 cm

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Οικονομικά
  • Περιφερειακή Οικονομική

[…] Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου και η διεισδυτική ανάλυση της διαδικασίας και του περιεχομένου του Περιφερειακού Προγραμματισμού, όπως διαμορφώνονται στην πράξη. Στις επιμέρους ενότητες αποσαφηνίζονται η έννοια και τα βασικά συστήματα του Περιφερειακού Προγραμματισμού, περιγράφεται η εξέλιξη του στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζεται το πλαίσιο εφαρμογής και η δομή των αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι φορείς του Περιφερειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα, καθώς και το σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης του Προγραμματισμού και αξιολόγησης των προγραμμάτων. Περιγράφεται η Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας μας και παρουσιάζεται το περιεχόμενο και οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται οι μελλοντικές τάσεις και οι αναμενόμενες μεταβολές στον Περιφερειακό Προγραμματισμό της χώρας μας, που αναμένεται να διαμορφωθούν από τις αναπτυξιακές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της Ένωσης.

Σχετικά προϊόντα