Περιφερειακός προγραμματισμός

Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.,

ISBN978-960-02-1553-3
Σελίδες294
Έτος πρώτης έκδοσης2002
Έτος τρέχουσας έκδοσης2002
Σχήμα 24 x 17
Κωδικός προϊόντος: bc9bc662de96 Κατηγορίες: ,

[…] Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου και η διεισδυτική ανάλυση της διαδικασίας και του περιεχομένου του Περιφερειακού Προγραμματισμού, όπως διαμορφώνονται στην πράξη. Στις επιμέρους ενότητες αποσαφηνίζονται η έννοια και τα βασικά συστήματα του Περιφερειακού Προγραμματισμού, περιγράφεται η εξέλιξη του στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζεται το πλαίσιο εφαρμογής και η δομή των αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι φορείς του Περιφερειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα, καθώς και το σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης του Προγραμματισμού και αξιολόγησης των προγραμμάτων. Περιγράφεται η Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας μας και παρουσιάζεται το περιεχόμενο και οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται οι μελλοντικές τάσεις και οι αναμενόμενες μεταβολές στον Περιφερειακό Προγραμματισμό της χώρας μας, που αναμένεται να διαμορφωθούν από τις αναπτυξιακές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της Ένωσης.