Βιβλία

Πολιτική και διοίκηση: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου αιώνα

Πολιτική και διοίκηση: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου αιώνα

Παπατόλιας, Απόστολος Ι.
ISBN 978-960-02-2427-6
ΕΥΔΟΞΟΣ 5938
Σελίδες 303
Έτος πρώτης έκδοσης 2010
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2010
Βάρος 516 g
Διαστάσεις 24 × 17 cm

20,14

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Πολιτική

Στον ανά χείρας τόμο αποτυπώνονται θέσεις και αναδεικνύονται ζητήματα αιχμής, όπως η πράσινη ανάπτυξη και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, το μέλλον των κομμάτων και του πολιτικού μας συστήματος, οι ιδεολογικές και μεταρρυθμιστικές αναζητήσεις για το ρόλο του κράτους στο σύγχρονο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον, η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία της εποχής Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύει ο συγγραφέας για τα ζητήματα της μεταρρύθμισης και της επαναθεμελίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία, άλλωστε, υπηρετεί ως αιρετός Νομάρχης Μαγνήσιας, επισημαίνοντας τα εμπόδια που θέτουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού συγκεκριμένες συνταγματικές επιλογές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, αλλά και προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα συνταγματικής πολιτικής για την αυτοδιοίκηση, ώστε να αρθεί και αυτή η τροχοπέδη στην πορεία σύγκλισης της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μεταρρυθμιστικός προβληματισμός για την αυτοδιοίκηση, και ιδίως το σχέδιο “Καλλικράτης”, προσφέρουν στον συγγραφέα την ευκαιρία να αναπτύξει τις απόψεις του σχετικά με την αναδιάταξη της αυτοδιοίκησης, τη λειτουργική συνάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων πολιτικών και τη συμμετοχική αναζωογόνηση της τοπικής δημοκρατίας. Κοινωνική λογοδοσία και ουσιαστική διαφάνεια, διοικητική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων αποτελούν βασικά ζητούμενα μιας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαρκής, συνολική και πολύπλευρη.

Σχετικά προϊόντα