Βιβλία

Στρατηγική για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση

Ενναλακτικές προσεγγίσεις
Συλλογικό έργο
ISBN 978-960-02-2340-8
Σελίδες 318
Έτος πρώτης έκδοσης 2009
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2009
Βάρος 552 g
Διαστάσεις 24 × 17 cm

20,14

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση
  • Παιδαγωγικά

Η πρόσληψη των προκλήσεων της γνώσης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και της πολιτικής και, κυρίως, η διαχείρισή τους γίνεται μέσα από διαφορετικά ιδεολογικο-πολιτικά πρίσματα. Ο τόμος ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινό­τητας και των ενδιαφερομένων πολιτών για τις κυριότερες εναλλα­κτικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προ­ϋποθέσεις για την αναζήτηση σημείων κοινής αποδοχής για μία συνεκτική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεντρώνει τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων, όπως διατυπώθηκαν στη Βουλή, της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, των πρυτανικών αρχών, της ΠΟΣΔΕΠ και πανεπιστημιακών.

Σκοπός της σειράς Θέματα Διακυβέρνησης είναι η διερεύνηση μορφών και προτύπων διακυβέρνησης που αντιστοιχούν σε διαφο­ρετικούς τύπους οργανισμών: υπερεθνικών οργανισμών, όπως τα όργανα της ΕΕ, εθνικών κυβερνήσεων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκη­σης, οργανισμών δημοσίου συμφέροντος, αλλά και κοινωφελών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιρειών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αξιολόγηση μορφών διακυβέρνησης από τη σκοπιά βασικών αρχών δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυ­ξης. Στο επόμενο διάστημα πρόκειται να εκδοθούν τόμοι με αντικεί­μενο: Εξευρωπαϊσμός των Εθνικών Πολιτικών, Θεωρήσεις για την Ιδιότητα του Πολίτη, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Σχετικά προϊόντα