Συγκριτική ανάλυση των εγχώριων, αλλοδαπών και των τεχνολογικά διασυνδεμένων επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία

Πετράκης, Παναγιώτης Ε.,

ISBN978-960-02-1157-3
Σελίδες168
Έτος πρώτης έκδοσης1996
Έτος τρέχουσας έκδοσης1996
Βάρος295
Σχήμα 24 x 17

11,13

Κωδικός προϊόντος: 538e3444c950 Κατηγορίες: ,

Η μελέτη αυτή συγκεντρώνει μικροοικονομικά στοιχεία από τη λειτουργία ενός μεγάλου δείγματος ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1977-82 και πραγματοποιεί μία σε βάθος ανάλυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών, των δεικτών κερδοφορίας και των εξαγωγικών επιδόσεων αυτών των επιχειρήσεων. Τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσδίδουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και πρωτοτυπία, στη μελέτη αυτή. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιούνται στοιχεία από το αρχείο του Υπουργείου Βιομηχανίας τα οποία για πρώτη φορά αξιοποιούνται στην Ελλάδα προς χάριν της οικονομικής έρευνας. Αντίθετα από άλλες βάσεις δεδομένων, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ πληροφοριακά διότι συνδυάζουν δεδομένα παραγωγικής διάρθρωσης, χρηματοοικονομικής κατάστασης, πωλήσεων, εξαγωγών και κερδοφορίας, καθώς και πληροφορίες περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή τεχνολογικών συνεργασιών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και για αρκετά συνεχόμενα έτη. Η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών μπορεί να προωθήσει τη διεύρυνση ερωτημάτων που αναγκαστικά θα παρέμεναν αναπάντητα χωρίς αυτόν τον πληροφοριακό πλούτο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η περίοδος που μελετάται έχει μεγάλο ειδικό βάρος από την πλευρά της ανάλυσης, διότι είναι μία κατ’ εξοχήν μεταβατική περίοδος για τις επιχειρήσεις του ελληνικού χώρου. Είναι δηλαδή η περίοδος εξόδου από τα παρεπόμενα των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970 και εισόδου στη φάση προσαρμογής σε καθεστώς πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμπεριφορά, η επίδοση και οι επιλογές των επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο έχουν ερμηνευτική αξία για την κατανόηση των καταστάσεων που εστιάζει όλο τον αναλυτικό της σχεδιασμό στην ομαδοποίηση των επιχειρήσεων που δρουν στον ελληνικό χώρο κατά τάξεις ιδιοκτησίας (ελληνικής ή ξένης) και τεχνολογικής εξάρτησης. […] (από τον πρόλογο του καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη)