Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι πολιτικές τους

Εμμανουήλ, Γιώργος Α.,

Για την ελληνική ύπαιθρο και τις περιφέρειες έως το 2008

ISBN978-960-02-1724-7
Σελίδες487
Έτος πρώτης έκδοσης2004
Έτος τρέχουσας έκδοσης2004
Βάρος (g)908
Σχήμα 24 x 17

30,74

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 8de20a5c3e4d Κατηγορίες: ,

Οι πολιτικές Συνοχής που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς της οικοδόμησης της Ευρώπης. Κάθε κοινωνική ομάδα πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, να έχει ένα αποδεκτό επίπεδο ζωής και ένα καλό περιβάλλον εργασίας. Κάθε περιοχή της Ένωσης θα πρέπει να διαθέτει πόρους για τη μείωση των ανισοτήτων, καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιεί σωστά τους πόρους αυτούς. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι ένα από τα βασικότερα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, αν και όχι το μοναδικό. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να υποστηρίζονται από ορθές μακροοικονομικές πολιτικές και από τη συνεισφορά άλλων πολιτικών, όπως ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων. Πέραν αυτού, η αποτελεσματικότητα των Διαρθρωτικών Ταμείων προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά των δράσεων και έργων που υποστηρίζονται από τα Ταμεία αυτά, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εταιρική σχέση η κυβέρνηση και οι οικονομικοί παράγοντες. Η ολοκλήρωση ποιοτικών έργων και δράσεων είναι η μόνη οδός προς την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Η επιτυχία όμως μετριέται επίσης και από το βαθμό της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθότι σύγκλιση και αποτελεσματική διακυβέρνηση πρέπει να βαδίζουν παράλληλα. Τούτο είναι περισσότερο αληθές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διότι εκεί η διακυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πολίτη και την επιχείρηση. Το βιβλίο αυτό επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη να απαντήσουμε με ανοιχτή διακυβέρνηση, αποκέντρωση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών-πρωτοβουλιών στην πρόκληση για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ενός γρήγορα εξελισσόμενου και ανασφαλούς κόσμου είναι η ευελιξία και η ποικιλία των κέντρων απόφασης, με σταθερή προϋπόθεση την αμείωτη ευθύνη της χρηστής διαχείρισης των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη. Αυτά είναι σημαντικά μηνύματα σε μια σύγχρονη δημοκρατία. (από τον πρόλογο του Robert Shotton)