0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Τα κριτήρια στη διεθνή πολιτική

Τα κριτήρια στη διεθνή πολιτική

Μούτσογλου, Βασίλης Β.
ISBN 978-960-02-3084-0
Σελίδες 278
Έτος πρώτης έκδοσης 2015
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2015
Διαστάσεις 21 × 14 cm

14,84

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Διεθνείς Σχέσεις
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Πολιτική

Aνήκει στη σειρά:

  • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η ιστορία νοείται ως αλληλοδιαδεχόμενες πολιτικές καταστάσεις και διαμορφώνεται ως το πρακτικό αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται υπό την επίδραση οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, σε συνδυασμό με τα εκάστοτε κριτήρια λήψης τους. Πάντως η αξιολόγηση της καταστάσεως και η εξεύρεση του συνδυασμού των κριτηρίων που έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο που διαμορφώνεται κάθε απόφαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν θετικά επιστημονικά δεδομένα, αφού οι ίδιες καταστάσεις δεν οδηγούν στην τρέχουσα πολιτική πάντοτε στις ίδιες αποφάσεις, δεδομένων των διαφορετικών προσωπικοτήτων και περιστάσεων αλλά και της πάντοτε παρούσας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων χαοτικής συνιστώσας. Εξ άλλου το ειδικό βάρος κάθε κριτηρίου αποτελεί συνάρτηση του συγκεκριμένου χρόνου κατά τον οποίο χρησιμοποιείται, λαμβανομένης υπόψη και της διεθνούς συγκυρίας. Ωστόσο η ίδια η ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται σε γενικές γραμμές αρκετά συχνά (και όχι συνήθως ως φάρσα) αφού τα κριτήρια λήψης αποφάσεων των κρατών στις διεθνείς των σχέσεις είναι συγκεκριμένα. Στο βιβλίο επιχειρείται μια απαρίθμηση των κριτηρίων αυτών στα πλαίσια μιας κατηγοριοποίησης και παρατίθενται παραδείγματα από την παγκόσμια διπλωματική ιστορία, στα οποία εντοπίζεται η εφαρμογή των.

Σχετικά προϊόντα