Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και οι διαδικασίες αξιολόγησης έγκρισης επενδυτικών σχεδίων

Μπαλωμένου, Χρυσάνθη Κ.,

ISBN978-960-02-1668-4
Σελίδες388
Έτος πρώτης έκδοσης2003
Έτος τρέχουσας έκδοσης2003
Βάρος (g)759
Σχήμα 27 x 14

24,38

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: abb27baf6c89 Κατηγορία:

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην πραγμάτωση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιφέρεια αποτελούν τον πυρήνα της μελέτης της κας Χρυσάνθης Μαλωμένου, στελέχους της Εθνικής Τράπεζας και διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και καθηγήτριας-συμβούλου (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τραπεζική Επιστήμη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις παραγωγικές επενδύσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε διαχρονικά, γίνεται κατά τρόπο πλήρη και συστηματικό. Η εξέλιξη της στόχευσης των αναπτυξιακών νόμων, η διερεύνηση των στατιστικών δεδομένων που συνδέονται με την εφαρμογή τους και οι επιδράσεις των διατάξεων τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, εξετάζονται μέσα από το πρίσμα των αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης των ιδρυμάτων διαχείρισης των προγραμμάτων δανεισμού και παροχής εγγυήσεων. Ολόκληρο το φάσμα των ιδρυμάτων αυτών, που συγκροτούν το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας και η μεθοδολογία που εφαρμόζουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων περιγράφονται και αξιολογούνται από τη συγγραφέα. Η θεωρητική της κατάρτιση και η πρακτική της εμπειρία της επιτρέπουν να διατυπώνει διεισδυτικές παρατηρήσεις και να οριοθετεί τη συμβολή των τραπεζών στην περιφερειακή ανάπτυξη στις πραγματικές της διαστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν ένα από τα πιο ισχυρά και δοκιμασμένα νέα μέσα της περιφερειακής πολιτικής. Η ταχύτατη προσαρμογή της δραστηριότητας τους στις ανάγκες της αγοράς, ο καινοτομικός τους προσανατολισμός, η χωροθετική τους ευελιξία και η αυξημένη συμμετοχή της αμοιβής της εργασίας στη διάρθρωση του κόστους των προϊόντων τους καθιστούν τις επιχειρήσεις αυτές καίριο στοιχείο της οικονομικής προόδου. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και σημαντικό μέρος των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ενίσχυση τους επομένως με τα αναγκαία κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους στόχων αποτελεί άμεση συμβολή των χρηματοδοτικών οργανισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη. […] (από τον πρόλογο του καθ. Νικ. Κόνσολα)