Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σχήμα 0 x 0

39,22

Σε απόθεμα

field_574ef94e71050

Το σημαντικό έλλειμμα βιβλιογραφίας που υπάρχει στο χώρο της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, επιχειρείται να καλυφθεί από το παρόν βιβλίο με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση», συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ομάδων που προαναφέρθηκαν στο ιδιαίτερα σημαντικό και ταυτόχρονα πολύπλοκο αυτό αντικείμενο. Αναλύονται οι βασικές έννοιες και διαστάσεις της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης, οι κυριότερες κατηγορίες συστημάτων και υποδομών που πρέπει να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και οι σχετικές δημόσιες πολιτικές και δράσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απευθύνεται σε ένα ευρύτατο κοινό, τόσο σε φοιτητές διαφόρων αντικειμένων (π.χ. πληροφορικής, επικοινωνιών, διοικητικών επιστημών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), όσο και σε στελέχη και υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης και γενικότερα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους. Σε στελέχη και υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με πάσης φύσεως έργα στο χώρο της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης, και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του κράτους, αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη που ενδιαφέρεται για το σημαντικό αυτό αντικείμενο.