Άνθρωπος και Φύση

Η τριπλή προοπτική: Πολιτική - Ηθική - Αισθητική

ISBN978-960-02-3560-9
Σελίδες126
Έτος πρώτης έκδοσης2010
Έτος τρέχουσας έκδοσης2019
Διεύθυνση ΣειράςΛαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
Έκδοση2η αναθεωρημένη
Σχήμα 14 x 21

7,42

Το βιβλίο αυτό απαρτίζεται από τρία επιμέρους δοκίμια τα οποία εστιάζουν την προσοχή τους σε τρεις θεμελιώδεις όψεις της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση: την πολιτική, την ηθική και την αισθητική.

Στο πρώτο δοκίμιο ορίζεται το πεδίο της πραγματικής οικολογίας, το οποίο πολιτικά διαχωρίζεται σαφώς από αυτό της ψευδο-οικολογίας, καθώς περιλαμβάνει την οικολογία του υποκειμένου και την κοινωνική οικολογία ως στενά και άρρηκτα συνυφασμένες με την οικολογία της φύσης-περιβάλλοντος. Στο δεύτερο δοκίμιο διατυπώνεται η οφειλόμενη ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα, μέσα από τη συζήτηση περί της αποδοχής του εντελώς παραγνωρισμένου, κι ωστόσο τόσο σημαντικού, δικαιώματος τους στην απόλαυση. Στο τρίτο, τέλος, δοκίμιο, αναλύεται η αισθητική προσέγγιση της φύσης, μέσα από μία παραδειγματική πραγμάτευσή της η οποία αφορά τη φωτογράφιση των πουλιών και τη σχέση που αναπτύσσει το ανθρώπινο βλέμμα με αυτά.

Συγγραφέας

Δημήτρης Λαμπρέλλης

Δημήτρης Λαμπρέλλης

Ὁ Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης σπούδασε, μὲ ὑποτροφία, Φιλοσοφία στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Πίτσμπουργκ (Η.Π.Α.). Εἶναι Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει, ἀκόμη, στὸ ΠΜΣ τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ, στὸ ΠΜΣ «Βιοηθικὴ - Ἰατρικὴ Ἠθική» τοῦ ΑΠΚΥ καὶ στὸ Διιδρυματικὸ ΠΜΣ «Ζῶα: Ἠθική, Δίκαιο, Εὐζωΐα» τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ «Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Βιοπολιτικῆς» τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Δημοσίευσε φιλοσοφικὲς μελέτες καὶ ἄρθρα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔλαβε μέρος σὲ φιλοσοφικὰ Συνέδρια. Τὰ ἐνδιαφέροντά του ἑστιάζονται στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας, τῆς κοινωνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς αἰσθητικῆς. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δεκαεννέα φιλοσοφικὰ βιβλία. Εἶναι, ἀκόμη, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς Ἔκδοσης τῆς Ἐπετηρίδας Φιλοσοφικῆς Ἔρευνας δια-ΛΟΓΟΣ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς Σειρᾶς δια-ΛΟΓΟΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τῶν Ἐκδόσεων Παπαζήση. Ποιήματά του καὶ συνεργασίες του σχετικὰ μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν κρτικὴ τῆς λογοτεχνίας ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀπὸ λογοτεχνικὰ περιοδικά, στὸν ἡμερήσιο Τύπο καὶ σὲ ἀνθολογίες. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δέκα ποιητικὲς συλλογὲς καὶ μία συγκεντρωτικὴ ἔκδοση τῶν ποιημάτων του. Ὡς φωτογράφος ἄγριας φύσης, ἔχει ἐκδώσει ὀκτὼ λευκώματα φωτογραφιῶν, γιὰ ὁρισμένες δὲ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες του ἔχει διακριθεῖ.