Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών

Θεοδωρακοπούλου, Θωμαΐτσα Γ.,

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων συμμετοχής και εγκατάλειψης

ISBN978-960-02-3385-8
Σελίδες352
Έτος πρώτης έκδοσης2018
Έτος τρέχουσας έκδοσης2018
Διεύθυνση ΣειράςΔασκαλάκης Δημοσθένης
Σχήμα 17 x 24

21,20

Τις τελευταίες δεκαετίες η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες απαιτήσεις κατά τρόπο ομοιόμορφο αγγίζουν το σύνολο του πληθυσμού. Όσοι δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενη επικαιροποίηση των γνώσεών τους κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εξελίξεων και να υποβαθμιστούν επαγγελματικά και κοινωνικά.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων προϋποθέτει σεβασμό στη διαφορετικότητα του άλλου και υποδεικνύει την αποδοχή του ως προς τις φυλετικές διαφορές, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις δεξιότητες ακόμη και αν οι απόψεις των εμπλεκομένων (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων) στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αντικρουόμενες. Η πρόοδος που σημειώθηκε στο χώρο αυτό οδήγησε στη συσσώρευση γνώσεων σχετικών με την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την ανίχνευση των κινήτρων συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας, τον καθορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Η εκπαίδευση των ευάλωτων ή ευπαθών κοινωνικά ομάδων αποκτά στις σύγχρονες κοινωνίες ιδιαίτερη σημασία και αξία, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα κρίσιμα ζητήματα του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του ρατσισμού.

Στην παρούσα ερευνητική προσέγγιση επιχειρείται τόσο η θεωρητική όσο και η εμπειρική τεκμηρίωση του ερευνητικού εγχειρήματος, το οποίο αφορά στα κίνητρα των ενηλίκων μεταναστών, οι οποίοι ωθούνται σε παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι η προσέγγισή των κινήτρων των ενηλίκων μεταναστών ενέχει μεγάλη πολυπλοκότητα. Οι μετανάστες με την έλευσή τους στη χώρα υποδοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν πρακτικές δυσκολίες, όπως η εργασία, η καθημερινή επικοινωνία, οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών τους στο σχολείο. Κατά συνέπεια τα σημαντικότερα κίνητρα των ενηλίκων μεταναστών, σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα, συνδέονται με την επιθυμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.