Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο

Τζιάρρας, Ζήνωνας,

Τουρκία, Κύπρος και δίκτυα συνεργασίας σε μια “νέα” Υπό-Περιφέρεια

ISBN978-960-02-3661-3
Σελίδες336
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Διεύθυνση ΣειράςΤσαρδανίδης, Χαράλαμπος - Χουλιάρας, Αστέρης
Σχήμα 14 x 21

16,96

Σε απόθεμα

Παρά το γεγονός ότι η διεθνής πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου μας απασχολεί σε επίπεδο πολιτικής και ειδησεογραφίας καθημερινά, η συστηματική έρευνα και μελέτη γύρω από αυτήν είναι πολύ περιορι­σμένη, ακόμα και στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Οι αναλύσεις για την Τουρκία, την ενεργειακή ασφάλεια, τις διακρατικές και πολυμερείς συνεργασίες στην περιοχή, τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, τη Λιβύη και πολλά άλλα παρεμφερή ζητήματα παρασύρονται πολύ συχνά από τον όγκο και τη ροή της καθημερινής πληροφόρησης και ειδησεογρα­φίας. Στην απουσία ενός καλά θεμελιωμένου γνωσιολογικού πλαισίου, το αποτέλεσμα είναι να χάνουμε τη δυνατότητα ανάγνωσης της μεγάλης εικόνας και ερμηνείας των εξελίξεων, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και σε επίπεδο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνίας. Το ανά χείρας σύγγραμμα επιδιώκει να εξετάσει κάποιες από τις βασικές δυναμικές που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη διεθνή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτουν οι γεωπολιτικές τάσεις και με­ταβολές στο διεθνές και περιφερειακό σύστημα, το μεγάλο κεφάλαιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, και τα περιφερειακά δίκτυα συνεργα­σίας με επίκεντρο την κυπριακή εξωτερική πολιτική και τις αντιλήψεις περί ασφάλειας στην περιοχή. Πέρα από την παράθεση στοιχείων και την ανάλυση, σκοπό αποτελεί και η αναγνώριση κάποιων μοτίβων αντα­γωνισμού και συνεργασίας που αναφύονται στην περιφέρεια, αλλά και η ανάδειξη της σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου ως «νέας» γεωπο­λιτικής υπο-περιφέρειας.