Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων

Λαλούμης, Δημήτρης,

ISBN978-960-02-3800-6
Σελίδες496
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 17 x 24

23,32

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί ένα πεδίο ενδιαφέροντος για πολύ κό­σμο. Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι ποικίλοι και απαιτούν γνώσεις και προγραμματισμό από ανθρώπους έμπειρους και κατάλληλα κα­ταρτισμένους. Το βιβλίο αυτό μελετά τον τουρισμό μέσα από τέσσερις ενό­τητες. Στην πρώτη αναλύονται οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τον διέπουν. Στη δεύτερη παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές θέσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση, ενώ δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται διεξοδικά το αντικείμενο των ξενοδοχειακών επιχειρή­σεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα μελετώνται άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τα τουριστικά γραφεία, οι μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρή­σεις εστίασης τουριστών.