Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Εικαστική επιτέλεση και Κυβοργισμός

Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία, Εγκατάσταση και Θέαση Τεχνολογικοποιημένων Σωμάτων. Από το θέατρο του 20ου αι. έως το θέαμα του μέλλοντος

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Επιστήμες του Ανθρώπου
  • Θέατρο
  • Πολιτισμός και Τέχνες
  • Υπό Έκδοση

Σχετικά προϊόντα