Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση, 2η έκδοση

Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.,

ISBN978-960-02-3660-6
Σελίδες300
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Έκδοση2η επικαιροποιημένη
Σχήμα 17 x 24

24,38

Σε απόθεμα

Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών στοχαστών με διαφορετικό επι­στημονικό προσανατολισμό. Συνδέεται κυρίως με τη διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η ελληνική διοικητική πραγ­ματικότητα και εστιάζει στις επιχειρούμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η προσέγγιση των θεμε­λιωδών εννοιών της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους σχέση.

Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου αυτού κρίθη­κε αναγκαία λόγω των πολλών διοικητικών μεταρρυθμίσεων που μεσολάβησαν την τελευταία πενταετία στη χώρα μας. Όλα τα ζη­τήματα που θέτουν οι πρόσφατες διαρθρωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στο προσωπικό της αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας έκδοσης.