Βιβλία

Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση, 2η έκδοση

Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.
ISBN 978-960-02-3660-6
Σελίδες 300
Έτος πρώτης έκδοσης 2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2020
Έκδοση 2η επικαιροποιημένη
Διαστάσεις 17 × 24 cm

24,38

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Πολιτική

Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών στοχαστών με διαφορετικό επι­στημονικό προσανατολισμό. Συνδέεται κυρίως με τη διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η ελληνική διοικητική πραγ­ματικότητα και εστιάζει στις επιχειρούμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η προσέγγιση των θεμε­λιωδών εννοιών της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους σχέση.

Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου αυτού κρίθη­κε αναγκαία λόγω των πολλών διοικητικών μεταρρυθμίσεων που μεσολάβησαν την τελευταία πενταετία στη χώρα μας. Όλα τα ζη­τήματα που θέτουν οι πρόσφατες διαρθρωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στο προσωπικό της αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας έκδοσης.

Σχετικά προϊόντα