Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

Συλλογικό έργο, Hewstone, Miles, Stroebe, Wolfgang, Jonas, Klaus,

ISBN978-960-02-3620-0
Σελίδες786
Έτος πρώτης έκδοσης2007
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσηςΑμπακούμκιν, Γεώργιος
Μεταφραστής/έςΠλυτά, Τίνα
Έκδοση
Σχήμα 21 x 29

74,20

Σε απόθεμα

Για περισσότερα από 25 χρόνια το Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία συνδυάζει την παραδο­σιακή επιστημονική αυστηρότητα με ένα σύγχρονο επίπεδο προσβασιμότητας, παιδαγωγικής και στήριξης των διδασκόντων, για να προσφέρει έναν οριστικό οδηγό στον συναρπαστικό και διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας.

Αυτή η έκτη αγγλική και δεύτερη ελληνική έκδοση, πλήρως αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη για να παρουσιάσει τρέχοντα ζητήματα του χώρου και την υποκείμενή τους θεωρία, έχει σχεδια­στεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες φοιτητών και φοιτητριών σε όλα τα επίπεδα, με κείμενα που έχουν συντάξει πρωτοπόροι ψυχολόγοι, που χαίρουν αναγνώρισης ως ειδικοί στα θέματα που καλύπτονται στο κάθε αντίστοιχο κεφάλαιο. Το κείμενο επωφελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ένα εκσυγχρονισμένο πλήθος καινοτόμων παιδαγωγικών χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν σκοπό να κινητοποιήσουν τη φαντασία, σε συνδυασμό με μια αυστηρή προσέγγιση ως προς την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο στιλ που είναι προσβάσιμο από όλους. Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται τόσο σε σημαντικά θέματα όσο και σε βασικές μελέτες δείχνοντας πώς ο συναφής ερευνητικός χώρος έχει αναπτυχθεί στην πάροδο των ετών και συνδέοντας κλασικές και σύγχρονες θεωρήσεις.

Στα βασικά γνωρίσματα αυτού του ιδιαίτερα επιτυχημένου εγχειριδίου περιλαμβάνονται:

  • Πλήρης κάλυψη όλων των σημαντικών θεωριών και θεμάτων.
  • Συζητήσεις που εστιάζουν σε σημαντικές ερευνητικές μελέτες και στις συνέπειες των ευρη­μάτων τους.
  • Περιγραφές της εφαρμογής της θεωρίας και της έρευνας στην πραγματική ζωή παρουσιάζονται σε όλη την έκταση του εγχειριδίου στα ένθετα «Κοινωνική Ψυχολογία πέρα από το εργαστήριο».
  • Ένθετα «Ατομικών διαφορών», τα οποία λειτουργούν ως παραδείγματα και περιέχουν στοι­χεία από κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μεταβλητών που συζητούνται στα κεφάλαια.
  • Σαφή συμπεράσματα, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και μαθησιακές ερωτήσεις για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας.
  • Συνοπτικές βιογραφίες των «Πρωτοπόρων στον χώρο», τόσο κλασικών όσο και σύγχρονων επιστημόνων από όλον τον κόσμο που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον ερευνητικό τους το­μέα.