Εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις

Χαρίτου, Αγγελική Ν.,

Η προέλευση και οι προσδοκίες των μαθητών στον 21ο αιώνα

ISBN978-960-02-3822-8
Σελίδες478
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
ΠρόλογοςΔασκαλάκης, Δημοσθένης
Σχήμα 17 x 24

31,80

Σε απόθεμα

Η συγκριτική αυτή μελέτη μέσα από την ποσοτική έρευ­να των μαθητών και των γονέων των ιδίων σε σχολεία όλης της Ελλάδας αλλά και η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των ανιόντων των γονέων τους, είχε σαν σκοπό να καταδείξει όχι μόνο την κοινωνική κινητικότητα αλλά και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών αλλά και των γονέων των ιδίων σε μια μεταβατική περίο­δο όπως είναι ο 21ος αι. Μέσα από την διεξοδική ανάλυση των δεδομένων αναφαίνεται ότι το μορφωτικό κεφάλαιο που έχει κληροδοτηθεί σε κάθε έναν από εμάς, σηματοδοτεί και προδιαγράφει κατά το μεγαλύτερο μέρος την πορεία του κάθε ενός μας μέσα από μια σειρά κοινωνικών εμποδίων που αφο­ρούν την εκπαίδευση, το επάγγελμα, την πολιτισμική ταυ­τότητά μας εν γένει αλλά και το τι θα είμαστε ικανοί να με­ταδώσουμε εμείς οι ίδιοι και να προσφέρουμε στα παιδιά μας.