Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση

Μελέτη, Βασιλική Π.,

Η ισότητα των φύλων στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή

ISBN978-960-02-3716-0
Σελίδες422
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
ΠρόλογοςΚοντιάδης, Ξενοφών Ι.
Σχήμα 14 x 21

22,26

Σε απόθεμα

Στη σημερινή εποχή, η γυναίκα κατέχει πολύ σημαντι­κή θέση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αποτε­λεί τον στυλοβάτη της οικογένειας και ενεργό μέλος στο πολιτικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, οι διαφορές γυναικών και ανδρών εξακολουθούν να είναι εμφανείς στην επαγγελ­ματική αλλά και στην πολιτική ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση στρατηγικών και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτελεί καίριο ζήτη­μα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις για την προώθηση της ισότητας οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική πολιτική των κρατών μελών της Ευρω­παϊκής Ένωσης, καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από κράτη ανά τον κόσμο και στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάλυση των παραπάνω ολοκληρώνεται με την παράθεση πολιτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, με στόχο τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και τη συνακόλουθη ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρο­νη κοινωνία.