Επεξεργασία τροφίμων 1

Λάζος, Ευάγγελος Σ., Λάζου, Ανδριάνα Ε.,

Διεργασίες συντηρήσεως με θέρμανση, χαμηλές θερμοκρασίες & ακτινοβολούμενη ενέργεια

ISBN978-960-02-3280-6
Σελίδες666
Έτος πρώτης έκδοσης2010
Έτος τρέχουσας έκδοσης2017
Σχήμα 21 x 28

71,02

Σε απόθεμα

Η επεξεργασία των τροφίμων, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και των θρεπτικών, οργανοληπτικών, φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, θρεπτικά, σταθερά και ευκολόχρηστα τρόφιμα. Τούτο οδήγησε στη μελέτη & αναδιοργάνωση των μεθόδων επεξεργασίας τροφίμων και στην ανάπτυξη νέων και αναδυομένων τεχνολογιών. Υπό το πρίσμα αυτό η Επεξεργασία Τροφίμων 1: Διεργασίες Συντηρήσεως με Θέρμανση, Χαμηλές Θερμοκρασίες & Ακτινοβολουμένη Ενέργεια ασχολείται τόσο με την εμβάθυνση των αρχών, όσο και με την εφαρμογή των μεθόδων συντηρήσεως των τροφίμων. Ειδική έμφαση δίδεται στις αρχές, τους υπολογισμούς και τις εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών της επεξεργασίας τροφίμων.

Όλα τα κεφάλαια έχουν γραφεί σε ικανό βάθος και έκταση, ενώ συμπεριλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός λυμένων προβλημάτων και ασκήσεων. Καλύπτονται αντικείμενα όπως η εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων & η ίδρυση μονάδων παραγωγής τροφίμων, η θερμική επεξεργασία και η εφαρμογή της, η συντήρηση με χαμηλές θερμοκρασίες συμπεριλαμβανομένων της ψύξεως, των τροποποιημένων ατμοσφαιρών, της καταψύξεως και της διακινήσεως των εψυγμένων & κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η συντήρηση με τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ραδιοσυχνότητας, μικροκυμάτων και ακτινοβολίας IR. Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητος από την άποψη του μεγέθους της βιομηχανικής εφαρμογής, γίνεται ιδιαίτερη και σε μεγάλο βάθος ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών, τα οποία αποτελούν και τους βασικότερους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους ασχολούμενους στον τομέα των τροφίμων και επίσης ένα βιβλίο αναφοράς για επαγγελματίες, επιστήμονες και τεχνολόγους που ασχολούνται με την επεξεργασία τροφίμων, καθώς και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.