0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα από μακροοικονομική και μικροοικονομική σκοπιά

Ο ρόλος της αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ)
Καρόκης, ΑντώνηςΚοντούδης, ΗλίαςΜαραγκού, ΦωτεινήΣουλιώτης, Κυριάκος Ν.
ISBN 978-960-02-3695-8
Σελίδες 78
Έτος πρώτης έκδοσης 2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2020
Διαστάσεις 14 × 21 cm

7,42

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Ιατρική
  • Υγεία

Η παρούσα μελέτη συζητά την προοπτική και τις προϋποθέσεις (θεσμικές, οργανω­τικές και λειτουργικές) μιας δομημένης πολι­τικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή των περιορισμέ­νων πόρων για την επίτευξη ορισμένων, σαφώς προσδιορισμένων και μετρήσιμων στόχων υγεί­ας του πληθυσμού.

Το παρόν κατατίθεται στον διάλογο για τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα με την ελπίδα να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός αναγκαίου, λογικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΑΤΥ και στη χώρα μας, με στόχο τη διασφά­λιση της γρήγορης πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες αλλά και της βιω­σιμότητας του συστήματος υγείας.

Σχετικά προϊόντα