Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα από μακροοικονομική και μικροοικονομική σκοπιά

Καρόκης, Αντώνης, Κοντούδης, Ηλίας, Μαραγκού, Φωτεινή, Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.,

Ο ρόλος της αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ)

ISBN978-960-02-3695-8
Σελίδες78
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Σχήμα 14 x 21

7,42

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Η παρούσα μελέτη συζητά την προοπτική και τις προϋποθέσεις (θεσμικές, οργανω­τικές και λειτουργικές) μιας δομημένης πολι­τικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή των περιορισμέ­νων πόρων για την επίτευξη ορισμένων, σαφώς προσδιορισμένων και μετρήσιμων στόχων υγεί­ας του πληθυσμού.

Το παρόν κατατίθεται στον διάλογο για τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα με την ελπίδα να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός αναγκαίου, λογικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΑΤΥ και στη χώρα μας, με στόχο τη διασφά­λιση της γρήγορης πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες αλλά και της βιω­σιμότητας του συστήματος υγείας.