Γιατί οι γυναίκες είναι πιο φτωχές από τους άνδρες

και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό

ISBN978-960-02-3865-5
Σελίδες388
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Επιμέλεια κειμένωνΠλυτά, Τίνα
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσηςΑρβανιτάκη, Ειρήνη · Αγιομυργιανάκης, Γιώργος Μ.
Μεταφραστής/έςΠαπαδάκης, Κωνσταντίνος
Σχήμα 14 x 21

25,44

Σε απόθεμα

Το αναπαραγωγικό δικαίωμα, η στεγαστική κρίση, η φτώ­χεια της τρίτης ηλικίας, οι επενδύσεις, η υγειονομική πε­ρίθαλψη, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, είναι μερικά από τα θέματα που θίγονται στις σελίδες του παρόντος βιβλίου. Η Annabelle Williams παρουσιάζει εύστοχα την οικονομική ανισότητα μεταξύ των φύλων δείχνοντας πώς η κοινωνία λει­τουργεί ως τροχοπέδη στην αύξηση του κεφαλαίου των γυναι­κών. Μια πολύπλευρη ανάλυση της δυσμενούς οικονομικής θέσης στην οποία τοποθετεί η κοινωνία τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες και των νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δομών [social constructs] τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες. Ένα βιβλίο που ρίχνει φως στις πολλαπλές μορφές και πρακτικές διαχωρισμού και ανισότητας φύλων σε βάρος των γυναικών.

Συγγραφέας

Williams Annabelle