Η ανακλαστική διαλεκτική ανθρώπου και ζώου/φύσης

Από τον Εμπεδοκλή στον Nietzsche

ISBN978-960-02-4025-2
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122075208
Σελίδες326
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)0,412 kgr
Σχήμα 14 x 21

20,14

Σε απόθεμα

Τί εἶναι ἡ ἀνακλαστικὴ διαλεκτικὴ ἀνθρώπου καὶ ζώου/Φύσης; Προκειμένου νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα αὐτό, ἡ πραγμάτευσή μας ἐκκαλύπτεται μέσα ἀπὸ μία ρήξη· μέσα ἀπὸ τὴν ἀμετάκλητη ρήξη της μὲ πραγματεύσεις ἑδραίως θεμελιωμένες, ἢ ἀνεπίστρεπτα ἐγκλωβισμένες, στὴν ἀναπαράσταση. Εἶναι, πράγματι, τόσο ἀληθὲς ὅσο καὶ ἐναργές: Στὸ πλαίσιο τῆς πραγμάτευσής μας, ἡ σχέση μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου/τῆς Φύσης, πάντοτε στὸ ὁρισθὲν φάσμα ἀναφορᾶς της: ἀπὸ τὸν Ἐμπεδοκλῆ ἕως τὸν Nietzsche, ἐντοπίζεται ὅτι κινεῖται, κατὰ τρόπο προφανῆ καὶ ἀταλάντευτο, πέρα ἀπὸ τὴν ἀναπαράσταση. Τοῦτο, ὅμως, σημαίνει τὸ ἑξῆς: Ὅπως καταδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη μας, ἡ σχέση μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου/τῆς Φύσης, προσλαμβάνεται —στὸ αὐτὸ πάντοτε εὗρος ἀναφορᾶς της— στὸ πλαίσιο τῆς μὴ ἀναπαραστατικῆς, τῆς ἀνακλαστικῆς πρόσληψης — στὸ πεδίο τοῦ στοχασμοῦ, τοῦ ποιητικοῦ λόγου ἢ τοῦ βιώματος. Ἡ δὲ δυναμικὴ αὐτῆς τῆς μὴ ἀναπαραστατικῆς, αὐτῆς τῆς ἀνακλαστικῆς πρόσληψης, διέπεται ἀπὸ τὸ γνώρισμα τῆς διαλεκτικῆς, μιᾶς διαλεκτικῆς, ὡστόσο, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουσας μὲ τὶς ἤδη οἰκεῖες ἐκφάνσεις τῆς ἀνα-παραστατικῆς διαλεκτικῆς (: πλατωνικῆς, ἐγελιανῆς, μαρξι[στι]κῆς, ἀντορνοϊκῆς)· στὴν παροῦσα περίπτωση, πρόκειται γιὰ μία καινοφανῆ διαλεκτική, πρωτοφανῆ ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεταπλατωνική, δυτική, σκέψη: τὴν ἀνακλαστικὴ διαλεκτική. Τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνά μας, ἔχει ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ἀκόλουθο γεγονός: Τὴν ἀνάδυση στὸν ὁρίζοντα, εἴτε τοῦ βιώματος εἴτε/καὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου εἴτε/καὶ τοῦ ποιητικοῦ λόγου, αὐτοῦ τὸ ὁποῖο ὀνομάσαμε «ἀνακλαστικὴ διαλεκτικὴ ἀνθρώπου καὶ ζώου/Φύσης», μὲ τοὺς ἰδιαίτερους, δύο, τροπισμούς της, κατὰ τὴν ἐκκάλυψη τῆς παρουσίας της: αὐτὸν τῆς ἀνακλαστικῆς, αὐτοπροληπτικῆς μεταμόρφωσης καὶ ἐκεῖνον τῆς ἀνακλαστικῆς, ἑτεροπροσληπτικῆς μεταμόρφωσης τοῦ ‘ἀνθρώπου’ σὲ ‘ζῶο’/ ‘ζῶα’ ἢ σὲ μορφὴ/φαινόμενο τῆς Φύσης.

Συγγραφέας

Λαμπρέλλης Δημήτρης Ν.

Λαμπρέλλης Δημήτρης Ν.

O Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης είναι Καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπι­στήμιο. Διδάσκει, ακόμη, στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, στο ΠΜΣ «Βιοηθική-Ιατρική Ηθική» του ΑΠΚΥ και στο Διιδρυματικό ΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Είναι, επίσης, Ιδρυτής και Διευθυντής του «Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής» του ιδίου Πανεπιστημίου. Δημοσίευσε φιλοσοφικές μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έλαβε μέρος σε φιλοσοφικά Συνέδρια. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής φιλοσο­φίας και της αισθητικής. Έχει ήδη εκδώσει είκοσι φιλοσοφικά βιβλία. Είναι, ακόμη, Ιδρυτής και Διευθυντής Έκδοσης της Επετηρίδας Φιλοσοφικής Έρευνας δια-ΛΟΓΟΣ. Είναι, επίσης, Ιδρυτής και Διευθυντής της Σειράς δια-ΛΟΓΟΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗ­ΚΗ των Εκδόσεων Παπαζήση.

Ποιήματά του και συνεργασίες του σχετικά με την μελέτη και την κριτική της λογοτεχνίας έχουν δημοσιευθεί σε μια σειρά από λογοτεχνικά περιοδικά, στον ημερήσιο Τύπο και σε ανθολογίες. Έχει ήδη εκδώσει ένδεκα ποιητικές συλλογές και μια συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του.

Ως φωτογράφος άγριας φύσης, έχει εκδώσει οκτώ λευκώματα φωτογραφιών, για ορισμένες δε από τις φωτογραφίες του έχει διακριθεί.