Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στη διδασκαλία και μάθηση της ιστορίας

Στάμος, Νικόλαος Αθ.,

ISBN978-960-02-3859-4
Σελίδες318
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 17 x 24

16,96

Σε απόθεμα

Το παρόν σύγγραμμα εστιάζει στη Διδακτική της ιστορίας σε συνάρτηση με την ιστορική κουλτούρα και ειδικότερα με την τέχνη του κινηματογράφου, στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών. Στόχος της έρευνάς μας είναι η προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές/ριες αποκτούν δεξιότητες ιστορικού γραμμα­τισμού, με τη συμβολή του οπτικού γραμματισμού, και διαμορφώνουν στάσεις. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στην κατανόηση της ιστορίας οδήγησαν στη χρήση νέων μέσων (ταινία μυθοπλασίας ιστορικού περιεχομένου) και την εφαρμογή νέας μεθόδου διδασκαλίας, η οποία αφορά μαθητές/ριες Δημοτικού (Ε΄-Στ΄ Τάξης) και Γυμνασίου. Η μέθοδός μας έχει ως αφετηρία τη στρατηγική Perkins καθώς και παραδοχές του Moniot και της Κάββουρα. Το ιστορικό πλαίσιο περιλαμβάνει την αποικιοκρατία κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ. και τα αποτελέσματα που αυτή επέφε­ρε στον πολιτισμό των Ιθαγενών, σε σχέση με τους «κονκισταδόρες». Ως προς τη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μέθοδος έρευνα-δράση. Η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με βασικό εργαλείο τις Κοινωνικές Αναπαραστά­σεις, πραγματοποιείται μέσα από τριγωνοποίηση των δεδομένων. Η ανάλυση της ταινίας Το Βασιλικό Κυνήγι του Ήλιου σε σύγκριση με άλλη ταινία, κείμενα ιστο­ρικών και πρωτογενείς πηγές (πολυπρισματικότητα) συντελεί στην εποικοδομητι­κή απόκτηση δηλωτικής-διαδικαστικής-εννοιολογικής γνώσης, ιστορικής σκέψης, οπτικού γραμματισμού καθώς και τη διαμόρφωση κυρίως αρνητικής στάσης προς την αποικιοκρατία. Δίνονται απαντήσεις σχετικά με την αισθητική απόλαυση, το εν­διαφέρον προς την ιστορία, τη διάκριση στοιχείων, την ιστορική γνώση και σκέψη. Ο κινηματογράφος μυθοπλασίας ιστορικού περιεχομένου μπορεί να αξιοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, στη διδασκαλία και τη μάθηση της ιστορίας.