Η κατανόηση των επενδύσεων

Θεωρίες και στρατηγικές

ISBN978-960-02-4116-7
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122086848
Σελίδες976
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)1624
Επιμέλεια επιμέρους κεφαλαίωνΑπόστολος Δασίλας
Μεταφραστής/έςΓιάννης Μελάς
Σχήμα 17 x 24

47,70

Σε απόθεμα

Η παρούσα αναθεωρημένη και πλήρως διευρυμένη έκδοση του βιβλίου Η Κατανόηση των Επενδύσεων συνεχίζει να ενσωματώνει τα στοιχεία των παραδοσιακών εγχειριδίων για τις επενδύσεις, αλλά προχωρά περαιτέρω στο ότι το υλικό παρουσιάζεται από μια διαισθητική, πρακτική άποψη και το συμπληρωματικό υλικό που περιλαμβάνεται σε κάθε κεφάλαιο προσφέρεται και για συζήτηση στην τάξη και περαιτέρω ανάγνωση από τους σπουδαστές. Παρέχει τα βασικά εργαλεία για την πλοήγηση σε πολύπλοκες, παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής (και κλασικής) ακαδημαϊκής έρευνας και των προοπτικών της αγοράς.

Ο συγγραφέας έχει αναπτύξει μια σειρά από βασικά καινοτόμα χαρακτηριστικά. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η οικονομική του οπτική, σύμφωνα με την οποία κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στην οικονομική ανάλυση του υλικού αυτού του κεφαλαίου. Επιπλέον, όλα τα κεφάλαια περιέχουν ενότητες για στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι επενδυτές σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ συζητούνται επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς. Το βιβλίο παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις ορισμένων από τις έννοιες που συζητήθηκαν στην προηγούμενη έκδοση, προσφέροντας έτσι μια πιο λεπτομερή ανάλυση και συζήτηση, με περισσότερα παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. Ο συγγραφέας έχει προσθέσει νέα, μικρότερα πλαίσια κειμένου, με την ένδειξη «Γρήγορη ματιά στην αγορά» για να τονίσει τη χρήση ή τις αλλαγές στις τρέχουσες πρακτικές στο πεδίο, τις ενημερώσεις σχετικά με τις στρατηγικές όπως εφαρμόζονται από επαγγελματίες, για να παράσχει χρήσιμες επενδυτικές πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι σχετικό με τη συζήτηση και την εφαρμογή μιας έννοιας. Η παρούσα δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει επίσης νέες ενότητες για βασικά ζητήματα στον τομέα των επενδύσεων, όπως εναλλακτικές επενδύσεις, διασπαστικές τεχνολογίες και μελλοντικές τάσεις στη διαχείριση επενδύσεων.

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές με ειδικότητα ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά και επίσης για φοιτητές στα οικονομικά και συναφείς κλάδους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα επιλογής στα χρηματοοικονομικά ή τις επενδύσεις.

Συγγραφέας

Λαοπόδης Νικηφόρος Θ.

Ο Νικηφόρος Θ. Λαοπόδης είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών της Σχολής Επιχειρήσεων και Οικονομικών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Τα έργα του Δρ Λαοπόδη που αφορούν άμεσα στους τομείς των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών και σε θέματα όπως οι επενδύσεις, οι νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές και η χρηματοοικονομική οικονομετρία, δημοσιεύονται σε ιδιαίτερα έγκριτα και αξιόλογα χρηματοοικονομικά περιοδικά. Από το 1995, ήταν, και συνεχίζει να είναι, τακτικό μέλος στην Eastern Finance Association, Financial Management Association (ΗΠΑ και Διεθνή) και αργότερα στην Ευρωπαϊκή ένωση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.