Η συνέλευση Ευρωπαίων πολιτών

Στάγκος, Πέτρος, Παιονίδης, Φιλήμων,

Μια πρόταση

ISBN978-960-02-3896-9
Σελίδες90
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Διεύθυνση ΣειράςΝτάλης, Σωτήρης
Σχήμα 14 x 21

7,42

Σε απόθεμα

Αντλώντας από την υπάρχουσα εμπειρία, στη μελέτη αυτή προτείνουμε τις Συνελεύσεις Ευρωπαίων Πολιτών, έναν καινούργιο θεσμό που θα πλαισιώσει τους βασικούς θεσμούς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνελεύσεις αυτές θα συγκροτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έγκριση του Συμβουλίου και θα αποτελούνται από τριακόσια μέλη που θα επιλέγονται με κλήρωση από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Θα έχουν ως αποστολή να υποβάλλουν, ύστερα από ισότιμη διαβούλευση των μελών τους, προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κανονισμούς και αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης. Υποστηρίζουμε ότι αυτός ο θεσμός μπορεί να συμβάλει στην ισχυροποίηση της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης, στην ενίσχυση της νομιμοποίησης των αποφάσεών της και, σε βάθος χρόνου, στην ανασύνθεση του πολιτικού σώματος της Ευρώπης σε γνήσια υπερεθνική βάση. Η πρόταση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένα λαϊκιστικό πυροτέχνημα για τον περιορισμό της διαρκώς αυξανόμενης δυσαρέσκειας των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, αλλά ως μια προσπάθεια περαιτέρω υλοποίησης της δημοκρατικής τυπολογίας επί της οποίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θεμελιώνεται η ίδια η Ένωση.