Η Τέταρτη Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 (2014-2019)

Ξηρός, Θανάσης Γ., Σωτηρέλης, Γιώργος Χ.,

Εισαγωγή-Χρονικό-Προτάσεις-Τροπολογίες-Εκθέσεις-Ψηφοφορίες-Ψήφισμα-Πηγές-Επιστημονικά άρθρα-Δημοσιεύματα Τύπου

ISBN978-960-02-3648-4
Σελίδες622
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Διεύθυνση ΣειράςΣωτηρέλης, Γιώργος Χ. - Πικραμένος, Μιχάλης Ν. - Ξηρός, Θανάσης Γ.
Σχήμα 14 x 21

31,80

Σε απόθεμα

H αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδας διεξάγεται σε δύο διακριτές μεταξύ τους φάσεις, ενώπιον της προτείνουσας και, αντιστοίχως, της Αναθεωρητικής Βουλής. Στις επιμέρους στιγμές τους παράγεται πλούσιο υλικό. Το συνθέτουν οι υποβληθείσες προ­τάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι μεμονωμένες τροπολογίες βουλευτών, οι εκθέσεις των δύο Επιτροπών Αναθεώρησης, τα πρα­κτικά της συζήτησής τους στην Ολομέλεια και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που την ακολουθούν. Στο υλικό αυτό αποτυπώνεται, αναλυτικά και στην εξέλιξή της, η αναθεωρητική πρωτοβουλία και αναδεικνύονται οι επιδιωκόμενοι από τον συνταγματικό νομοθέτη σκοποί. Παράλληλα με την κοινοβουλευτική διαδικασία αναπτύσ­σεται διάλογος των εκπροσώπων της επιστήμης και των πολιτικών πρωταγωνιστών με αρθρογραφία τους σε επιστημονικά περιοδικά ή/και στον ημερήσιο-εβδομαδιαίο Τύπο. Οι συμβολές τους συνδιαμορφώνουν την κατεύθυνση και, εν πολλοίς, το περιεχόμενο των προς αναθεώρηση διατάξεων. Η πρωτογενής κοινοβουλευτική πα­ραγωγή, η αρθρογραφία και το χρονικό της τέταρτης (2019) ανα­θεώρησης του ισχύοντος Συντάγματος αποτελούν πολύτιμες πηγές για την ιστορική και τη συστηματική ερμηνεία του Καταστατικού μας Χάρτη. Συγκεντρώθηκαν στον ανά χείρας τόμο, προσφέροντας σε όλους όσοι θελήσουν να εγκύψουν και να εμβαθύνουν στο πρό­σφατο αναθεωρητικό εγχείρημα το βασικό του corpus.