Η χρήση της τεχνολογίας στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ένας οδηγός κλινικής πρακτικής με εφαρμογές και παρεμβάσεις

ISBN978-960-02-3867-9
Σελίδες302
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
ΕπιμέλειαJessica Stone
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσηςΓιάννης Χ. Δρίτσας - Λαμπρινή Παππά
Μεταφραστής/έςΛίζα Εκκεκάκη
Σχήμα 17 x 24

15,90

Σε απόθεμα

Το βιβλίο Η χρήση της τεχνολογίας στις σύγχρο­νες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι νεωτεριστικό και συγκεντρώνει την “τελευταία λέξη” της έρευ­νας σχετικά με τις σημαντικές επιδράσεις που έχει ασκήσει η αλματώδης πρόοδος της ψηφιακής επο­χής στην ψυχοθεραπεία. Οι εξαίρετοι συντελεστές του καλύπτουν θέματα όπως: ο θεραπευτής με θε­τική στάση απέναντι στην τεχνολογία, η χρήση των βιντεοπαιχνιδιών, της εικονικής πραγματικότητας, των μηνυμάτων κειμένου και της βιντεοδιάσκεψης, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διε­ξαγωγή ιατρικών διαδικασιών, στη λογοθεραπεία αλλά και στην εποπτεία των επαγγελματιών. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τους θε­ραπευτές, καθώς αυτοί προσαρμόζονται στην ψη­φιακή εποχή και αρχίζουν να ενσωματώνουν την τεχνολογία στη θεραπευτική τους προσέγγιση.

Athena A. Drewes, PsyD, αναγνωρισμένη παιγνιοθεραπεύ­τρια-επόπτρια, ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος της New York Association for Play Therapy, υπεύθυνη της αναγνωρισμένης δι­δακτορικής πρακτικής άσκησης της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA) “Astor Services for Children and Families”

Όσο κι αν πολλοί θεραπευτές προσπαθούν να αγνο­ήσουν ή να στηλιτεύσουν τη διάχυτη επίδρασή της στους ανθρώπους, η τεχνολογία αναμφίβολα έχει αποκτήσει σημαντική θέση στη ζωή μας και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει. Είναι, επομένως, ώρα να αρχίσουμε να αναζητούμε μεθόδους συνειδητής και στοχευμένης ενσωμάτωσής της στις θεραπευτι­κές μας συνεδρίες. Αν θέλετε να υιοθετήσετε αυτή την προοδευτική αντίληψη, το βιβλίο αυτό είναι για εσάς. Οι συντελεστές του καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της αξιοποίησης της τεχνολογίας, με δι­άφορες κατηγορίες πελατών –με μελέτες περίπτω­σης, πρακτικές υποδείξεις για διάφορες εφαρμογές καθώς και μία εισαγωγή για όσους διατηρούν επι­φυλάξεις– και θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε τις άπειρες δυνατότητες της τεχνολογίας».

Terry Kottman, PhD, αναγνωρισμένη παιγνιοθεραπεύτρια- επόπτρια,
ιδρύτρια του “The Encouragement Zone”

Μια εμπεριστατωμένη σύγχρονη ανάλυση των οφελών, των δυσκολιών και των προβληματισμών αναφορικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην κλινική πράξη. Πραγματεύεται πλήθος εργα­λείων, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, οι εφαρμογές, η εικονική πραγματικότητα και η τηλεδιάσκεψη. Το καίριο αυτό βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από αρχάριους και έμπειρους θεραπευ­τές που προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιες τεχνο­λογικές εξελίξεις υποστηρίζονται από τα εμπειρικά δεδομένα και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους.

Charles E. Schaefer, PhD, αναγνωρισμένος παιγνιοθεραπευ­τής-επόπτης,
συνιδρυτής και επίτιμος διευθυντής της Associa­tion for Play Therapy

Το Η χρήση της τεχνολογίας στις σύγχρονες θερα­πευτικές προσεγγίσεις παρέχει στους θεραπευτές μια καινοτόμο, ερευνητικά τεκμηριωμένη γνωσιακή βάση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην κλινική πρακτική. Περιλαμβάνει επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο της κλινι­κής θεραπείας, περιγράφοντας για παράδειγμα πώς χρησιμοποιούνται σήμερα τα γραπτά μηνύματα, η εικονική πραγματικότητα, οι εφαρμογές για τά­μπλετ και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Επόμενα κε­φάλαια εξετάζουν τη θεραπευτική εφαρμογή της τεχνολογίας για άτομα με ιστορικό ψυχικού τραύ­ματος, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠΥ, προβλήματα λόγου και άλλες διαταραχές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας στα νοσοκομεία καθώς και με ευάλω­τους πληθυσμούς (όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυ­γες και οι άστεγοι). Το βιβλίο αυτό συνδυάζει θεω­ρία και έρευνα με πολυάριθμες μελέτες περίπτωσης και πρακτικά βοηθήματα, που το καθιστούν ενδι­αφέρον και χρήσιμο για όλους τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, της λογοπεδικής/λογοθεραπείας καθώς της παιδιατρικής φροντίδας.

Jessica Stone, PhD

Συγγραφέας

Συλλογικό έργο