Η ζήτηση για υγεία και υπηρεσίες υγείας

Κυριόπουλος, Γιάννης, Πάβη, Ελπίδα, Αθανασάκης, Κώστας, Ναούμ, Παναγιώτα, Ζάβρας, Δημήτρης,

Τα οικονομικά της υγείας

ISBN978-960-02-3379-7
Σελίδες126
Έτος πρώτης έκδοσης2018
Έτος τρέχουσας έκδοσης2018
Διεύθυνση ΣειράςΚυριόπουλος, Γιάννης
Σχήμα 17 x 24

9,54

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Η διόγκωση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, η τάση της οποίας παρουσιάζει μία προοδευτικά αύξουσα πορεία, έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των δαπανών υγείας. Για τον λόγο αυτό, αλλά και προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας, η ανάλυση και ο προσδιορισμός των παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στη ζήτηση και τελικά στη χρήση των υπηρεσιών υγείας βοηθούν τους οικονομολόγους να προτείνουν μέτρα και πολιτικές, αφενός για τον έλεγχο της άμεσης κατανάλωσης και αφετέρου για τον περιορισμό του διαρκώς ανερχόμενου κόστους της ιατρικής περίθαλψης. Ταυτόχρονα, η ανάλυση των υφιστάμενων καταναλωτικών προτύπων συνδράμει στην προσέγγιση των ζητημάτων της ισότητας και της δυνατότητας ίσης πρόσβασης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ως εκ τούτου, στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται να περιγραφούν και να αναλυθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις της ζήτησης, σε σχέση με τον καταναλωτή και τον προμηθευτή, για την υγεία και τη ιατρική περίθαλψη, να συζητηθούν ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τη διεθνή εμπειρία και τη σχετική τεκμηρίωση και να καταδειχθούν οι πιθανές επιδράσεις της ανάλυσης της ζήτησης στη διαμόρφωση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και γενικότερα στην πολιτική υγείας.