Κοινωνία, θρησκεία και δίκαιο

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ., Παπαγεωργίου, Νίκη,

Επάλληλες σχέσεις και τομές

ISBN978-960-02-3657-6
Σελίδες182
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Διεύθυνση ΣειράςΠαπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ.
Σχήμα 17 x 24

16,96

Σε απόθεμα

Τις τελευταίες δεκαετίες το αυξημένο ενδιαφέρον για τη θρη­σκεία ως κοινωνικό φαινόμενο, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις δραματικές εξελίξεις του τέλους του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα, όπως η ριζοσπαστικοποίηση των ισλαμικών κινη­μάτων, καθώς και πολλών άλλων κινημάτων με θρησκευτικό πρό­σημο, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης επιστημονικής διερεύνη­σης, ανανεώνοντας τη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία του θρησκευτικού παράγοντα στο σύγχρονο κόσμο και οδηγώντας στην αναγκαία νομική διευθέτηση των όποιων συγκρούσεων.

Το πολύπτυχο αυτό κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί ήδη από ετών αντικείμενο διεπιστημονικής διδασκαλίας του διατμημα­τικού προπτυχιακού μαθήματος Κοινωνία, Θρησκεία & Δίκαιο, στο οποίο συνεργάζονται αρμονικά οι συγγραφείς του παρόντος τόμου, μετά από την ολόθυμη έγκριση των οικείων τους Σχολών Θεολογικής και Νομικής Α.Π.Θ. Ευχής έργο θα ήταν το εγχειρίδιο αυτό όχι μόνο να συνδράμει τους φοιτητές του διατμηματικού μαθήματος αλλά και να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται για τις ποικίλες –ιδίως κοινωνικές και νομικές– διαστάσεις του θρησκευ­τικού φαινομένου.