Κρίσιμες κληροδοτήσεις του 20ού αιώνα στις κοινωνίες του σήμερα – Τρίτη επηυξημένη έκδοση

Αλιπράντης, Νικήτας Δ.,

ISBN978-960-02-3690-3
Σελίδες358
Έτος πρώτης έκδοσης2014
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Έκδοση
Σχήμα 14 x 21

19,08

Σε απόθεμα

Στο έργο του «Ο Δαίδαλος: για να τελειώνουμε με τον 20ό αιώνα» (1994), ο Γάλλος κοινωνιολόγος και αν­θρωπολόγος Georges Balandier, γνωρίζοντας εις βάθος τις αρνητικές εξελίξεις ιδίως του τελευταίου τμήματος του αιώνα, θέλησε να δώσει ελπιδοφόρα ερεθίσματα για την απαλλαγή απ’ αυτές.

Και ο μεν 20ός αιώνας παρήλθε, αλλά άφησε δυστυ­χώς στο σήμερα όλα όσα παρήγαγε, ιδίως από την δεκαετία του 1970, κληροδοτήσεις κρίσιμες για το μέλλον, όπως πι­στεύω, της ανθρωπότητας.

Το παρόν έργο, αντί να επικεντρωθεί στην εκτενή ανά­λυση μερικών επί μέρους προβλημάτων, επέλεξε να δώσει μία κοινωνιολογικά εποπτική εικόνα των πολυαρίθμων και πολυποίκιλων σημαντικωτέρων ζητημάτων, που επηρεάζουν αποφασιστικά όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής στο σύνολο του πλανήτη. Λόγω της θεματικής ευρύτητας αξι­οποιήθηκε κατά το δυνατόν η διεθνής βιβλιογραφία τεσ­σάρων γλωσσών μέχρι και το 2019, χωρίς να αγνοηθεί η ελληνική!