Λεξικογραφία για όλους

Κατσογιάννου, Μαριάννα, Βακαλοπούλου, Άννα,

ISBN978-960-02-3711-5
Σελίδες394
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 17 x 24

26,50

Εξαντλημένο

Όποιος ασχολείται με τη λεξικογραφία σήμερα δεν μπορεί παρά να έχει παρατηρήσει την αντίθεση ανάμεσα στην άνθηση που γνωρίζει ο κλάδος τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και στην ανυ­παρξία ενός πρωτότυπου ελληνικού έργου αναφοράς με αποκλειστικό αντικείμενο τη λεξικογραφία. Η εμφάνιση νέων λεξικών, η επανέκδοση παλαιότερων και οι αυξανόμενοι ρυθμοί δημοσίευσής τους στο διαδί­κτυο έχουν φέρει τη λεξικογραφία πιο κοντά σε ερευνητές και ευρύ κοινό. Η παραγωγή νέων έργων και η ανάδειξη της λεξικογραφίας σε ακαδημαϊκό αντικείμενο έκαναν μέχρι πρότινος εμφανές το συγκεκρι­μένο κενό στη βιβλιογραφία.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το Λεξικογραφία για όλους.

Μια γλωσσολόγος και μια λεξικογράφος παρουσιάζουν ζητήματα και αρχές λεξικογραφικής πρακτικής ως βάση για την τυπική διδασκαλία του αντικειμένου αλλά και για λόγους αυτοδιδασκαλίας. Ποια η σχέ­ση λεξικογραφίας και γλωσσολογίας, σε τι διαφέρουν τα διάφορα είδη λεξικών μεταξύ τους, από πού αντλούν τα λεξικά το υλικό τους, πώς γράφονται οι ορισμοί και τα παραδείγματα; Αυτά και άλλα ερωτήματα φιλοδοξεί να απαντήσει αυτό το εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε επαγ­γελματίες της λεξικογραφίας, σε ερευνητές που ασχολούνται με το αντι­κείμενο, σε όσους συλλέγουν και επεξεργάζονται γλωσσικό υλικό με στόχο να δημιουργήσουν ένα λεξικό αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέ­ρεται για τα ζητήματα που κρύβει αυτή η απολαυστική δραστηριότητα.