Μαθηματικά των γενικών ασφαλίσεων – Δεύτερη έκδοση

Μέρος Ι - Τιμολόγηση Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίηση, Αντασφάλιση, Φερεγγυότητα ΙΙ. Μέρος ΙΙ - Αξιοπιστία Χαρτοφυλακίου, Η Γλώσσα Προγραμματισμού R

ISBN978-960-02-4133-4
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122092601
Σελίδες522
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Έκδοση
Σχήμα 21 x 29

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τα Μαθηματικά των Γενικών Ασφαλίσε­ων και η ύλη παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μέθοδοι Τιμολόγησης Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίησης και Αντασφάλισης, καθώς και το νέο νομοθετι­κό πλαίσιο, η Φερεγγυότητα ΙΙ, όπως θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γνώμονα την καλύτερη δι­οίκηση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Στο Μέρος ΙΙ παρουσιάζεται η Θεωρία Αξιοπι­στίας Χαρτοφυλακίου και ενθαρρύνεται η εκμάθηση και χρήση του στατιστικού πακέτου R με την επίλυση σχετικών παραδειγμά­των με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού.

Το βιβλίο ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή των αναλογιστικών με­θοδολογιών, βασισμένο στην ύλη των Αναλογιστικών Ενώσεων Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας και της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Το εγχειρίδιο αυτό δεν προορίζεται μόνο για τη δι­δασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά­των, αλλά και για την προετοιμασία των εξετάσεων των Αναλογιστικών Ενώσεων, ενώ είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την εξάσκηση των αναλογιστών και τη συστηματική και ουσιαστική καθοδήγησή τους.

Συγγραφέας

Πιτσέλης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Πιτσέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Σπούδασε στο Μό­ντρεαλ του Καναδά από όπου έλαβε το Διδακτορικό του στη Στατιστική και στον Αναλογισμό. Διδάσκει Αναλογιστικά Μαθηματικά στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 1999.

Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Insurance Mathematics & Economics» μέχρι το 2019 και έχει δώσει πολλά σεμινάρια και ομιλίες σε συνέδρια σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στον Καναδά, στις Η.Π.Α., στην Κίνα και στην Ελλάδα.

Πέρα από τα Μαθηματικά έχει ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική και στο τραγούδι.