Μικροοικονομική

Bernheim, Douglas Β., Whinston, Michael D.,

 

ISBN978-960-02-3674-3
Σελίδες862
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσηςΔρακόπουλος, Σταύρος Α.
Μεταφραστής/έςΣακκά, Ανδριάνα
Επιμέλεια μετάφρασηςΚούνας, Ηλίας-Μάριος
Έκδοση1η ελληνική
Σχήμα 21 x 29

84,27

Το εγχειρίδιο Μικροοικονομική των καθηγητών B. D. Bernheim και M. D. Whinston έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες φοιτη­τών και φοιτητριών τόσο για εισαγωγικά όσο και για προχωρημένα μαθήματα Μικροοικονομικής.

Η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από πλήθος πα­ραδειγμάτων από την οικονομική ζωή, εφαρμογές και σχετικές πολιτικές καθώς και από σειρά ασκήσεων, που συνδράμουν σημαντικά στην πλη­ρέστερη κατανόηση του περιεχομένου.

Ο τόμος αντιμετωπίζει με εξαιρετικά σύγχρονο τρόπο το κλασικό πα­ραδοσιακό υλικό της μικροοικονομικής παρέχοντας, όμως, επιπλέον και ενδελεχή κάλυψη θεμάτων, όπως η θεωρία παιγνίων και η ανάλυση κιν­δύνου, τα οποία δεν απαντώνται συχνά σε ανάλογου επιπέδου διδακτικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα.

Με την παρουσίαση και σύγχρονων ερευνητικών ρευμάτων στην οι­κονομική σκέψη, όπως η συμπεριφορική οικονομική και τα οικονομικά της πληροφορίας, τα οποία φαίνεται να αποκλίνουν από τις βασικές πα­ραδοχές της κυρίαρχης σχολής, η Μικροοικονομική επιτρέπει στο φοιτη­τικό αλλά και στο ευρύτερο κοινό να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με τις τρέχουσες επιστημονικές συζητήσεις αλλά και τις διαμάχες στον χώρο της οικονομικής επιστήμης.