Ὁ Πλάτων γιὰ τὴν ἡγεσία

Ἡ πολιτικὴ τέχνη καὶ ὁ πολιτικός

ISBN978-960-02-4039-9
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122075585
Σελίδες178
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)0,245 kgr
Σχήμα 14 x 21

11,66

Σε απόθεμα

Ὁ Πλάτων εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐπινόησε τὸν ὅρο πολιτικὸς γιὰ νὰ δηλώσει τὸ ὑποκείμενο ποὺ εἶναι κυβερνήτης μιᾶς πόλεως, τὴν διοικεῖ καὶ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὶς δημόσιες ὑποθέσεις. Ἀντιστοίχως, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μὲ τὸν ὅρο πολιτικὴ δηλώνεται ἡ τέχνη τοῦ κυβερνᾶν, ἡ ἐπιστήμη τῶν πολιτικῶν πραγμάτων.

Ἡ παροῦσα ἔρευνα ἐπικεντρώνεται στὸ θέμα τῆς ἡγεσίας καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ Πλάτων. Ἡ μελέτη ἑστιάζεται στοὺς διαλόγους Πολιτεία καὶ Πολιτικός, ὅπου γίνεται μία διεξοδικὴ ἀνάλυση τῶν ἐννοιῶν τῆς πολιτικῆς τέχνης καὶ τοῦ ἀληθινοῦ πολιτικοῦ. Ἐπιπλέον, γίνεται μελέτη τῶν διαλόγων Γοργίας καὶ Φαῖδρος, προκειμένου νὰ ἐντοπισθοῦν καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ συνθέτουν τὴν ἀληθινὴ ρητορικὴ τέχνη, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Πλάτωνα, κάθε ὀρθὸς καὶ γνήσιος πολιτικὸς ὀφείλει νὰ κατέχει.

Συγγραφέας

Μαρία Σωζοπούλου

Ἡ Δρ Μαρία Σωζοπούλου γεννήθηκε στὸ Ἀγρίνιον Αἰτωλοακαρνανίας. Σπούδασε φιλοσοφία στὸ Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας (νῦν Τμῆμα Φιλοσοφίας) τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Στὸ ἴδιο Τμῆμα ὁλοκλήρωσε τὶς μεταπτυχιακές της σπουδὲς στὴν «Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Φιλοσοφία τῶν Ἐπιστημῶν», καθὼς καὶ τὶς διδακτορικές της σπουδὲς στὴν Πλατωνικὴ φιλοσοφία. Ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2020 εἶναι μεταδιδακτορικὴ ἐρευνήτρια ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητῆ Δημητρίου Ν. Λαμπρέλλη στὸ Τμῆμα Κοινωνιολογίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου.
Ἔχει ὑπηρετήσει στὸ παρελθὸν ὡς καθηγήτρια φιλόλογος, μουσικὸς καὶ πιάνου στὴν Πρωτοβάθμια καὶ τὴν Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καὶ παράλληλα ἀνέπτυξε δραστηριότητα ὡς καλλιτέχνης καὶ ἐρασιτέχνης ζωγράφος.
Ἔχει συμμετάσχει σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ σεμινάρια στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔχει ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (μὲ κριτές). Ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεῖ τὸ βιβλίο της μὲ τίτλο Ἐκφάνσεις τῆς δημοσιότητας στὴν φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνα. Διδάσκει στὸ Τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ στὸ Διιδρυματικὸ ΠΜΣ τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Παστὲρ «Ζῶα, Ἠθική, Δίκαιο, Εὐζωία». Εἶναι ἐρευνήτρια στὸ Ἐργαστήριο Ἐφαρμοσμένης Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ μέλος τοῦ «Research Group on Social and Political Philosophy» τοῦ Pontifical Gregorian University τῆς Ρώμης. Εἶναι Board Reviewer καὶ Associate Εditor στὸ Διεθνὲς ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ CONATUS Journal of Philosophy καὶ μέλος τῆς Γραμματείας Ἔκδοσης τῆς Ἐπετηρίδας Φιλοσοφικῆς Ἔρευνας δια-ΛΟΓΟΣ.