Οι πρώιμοι Φράγκοι από τους Μεροβίγγειους στους Καρολίδες

Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.,

Γρηγόριος της Τουρ/Τουρώνης, εκχριστιανισμός των Φράγκων και βυζαντινο-φραγκικές σχέσεις (1ο μισό 5ου-2ο μισό 8ου αιώνα μ.Χ.)

ISBN978-960-02-3643-9
Σελίδες216
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Σχήμα 17 x 24

11,66

Σε απόθεμα

Το βιβλίο αυτό, βασισμένο σε μια συγκριτική μελέτη των πρωτοτύπων πηγών (λατινικών-ελληνικών/βυζαντινών) και σε μια ευρεία βιβλιογραφία, επικαιροποιημένη ως τις ημέρες μας, εξετάζει ορισμένες βασικές πτυχές της πρώιμης μεσαιωνικής γαλλικής (φραγκικής) ιστορίας, όπως την «Ιστορία των Φράγκων» του Γρηγορίου της Τουρ(ώνης) μαζί με άλλες σημαντικές πρωτογενείς δυτικές πηγές της εποχής ως τα τέλη του 8ου αιώνα μ.Χ., καθώς και τις φραγκο-βυζαντινές σχέσεις από τις αρχές του 6ου ως τα τέλη του 7ου αιώνα (μέσα στο πλαίσιο μιας επισκόπησης των πρώτων αιώνων ιστορίας της δυναστείας των Μεροβιγγείων βασιλέων). Εξετάζει επίσης τις τελευταίες κρίσιμες δεκαετίες της δυναστείας αυτής, ως τα μέσα του 8ου αιώνα, όταν οι διαρκώς παρακμάζοντες Μεροβίγγειοι είχαν ουσιαστικά παραδώσει τα ηνία της εξουσίας στους ισχυρούς αυλικούς αξιωματούχους του κράτους τους («μαγιορδόμους»), που διακρίθηκαν ως πολέμαρχοι ηγέτες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενοποίηση των φραγκικών πληθυσμών, αλλά στην προώθηση του εκχριστιανιστικού έργου στους γειτονικούς τους γερμανόφωνους λαούς, ενώ συνέβαλαν με τον αποφασιστικό τους ρόλο στην ίδρυση και ισχυροποίηση του Παπικού Κράτους από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, προετοιμάζοντας την ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Φραγκικού Έθνους από τον Καρλομάγνο, το 800 μ.Χ. Παράλληλα εξετάζονται διάφορες φάσεις της ιστορίας των γερμανοφώνων λαών με τους οποίους οι Φράγκοι ήλθαν σε επικοινωνία είτε μέσω συγκρούσεων είτε μέσω της διπλωματίας, όπως οι Αλεμάννοι/Αλαμαννοί, οι Βουργουνδοί, οι Βησιγότθοι, οι Οστρογότθοι, οι Λογγοβάρδοι, αλλά και οι τουρκόφωνοι Άβαροι. Τα περιγραφόμενα γεγονότα συμπληρώνονται ως προς διάφορες λεπτομέρειες της εσωτερικής ιστορίας του πρώιμου φραγκικού κράτους από το αναλυτικό χρονολόγιο, στο τέλος του βιβλίου και έναν συγχρονιστικό πίνακα Μεροβιγγείων βασιλέων, μαγιορδόμων και Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ενώ το βασικό κείμενο του βιβλίου διανθίζεται με πολλά κείμενα από τις πρωτότυπες πηγές καθώς και από τις γνώμες και απόψεις διαφόρων νεότερων μελετητών του πρώιμου ευρωπαϊκού Μεσαίωνα.