Ουσίες εξάρτησης

Παπαηλία, Κωνσταντίνα, Σακέλλη, Άννα, Σιμούδη, Χριστίνα,

Θεραπευτικές προσεγγίσεις απεξάρτησης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους

ISBN978-960-02-3306-3
Σελίδες216
Έτος πρώτης έκδοσης2017
Έτος τρέχουσας έκδοσης2017
ΕπιμέλειαΠοταμιάνος, Γρηγόρης - Γκιτάκος, Βασίλης
Σχήμα 14 x 21

11,66

Σε απόθεμα

Ένα από τα βασικά κίνητρα για την συλλογική συγγραφή του ανά χείρας πονήματος ήταν η πρόσφατη έκθεση του «Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας» όπου μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η χρήση των ουσιών εξάρτησης είναι σε υψηλά επίπεδα και το γεγο­νός ότι τα θεραπευτικά προγράμματα πρέπει να «προσαρμο­στούν» στην αντιμετώπιση νέων συνθετικών ουσιών.

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην περιγραφή των προγραμ­μάτων απεξάρτησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως αυτών με «αναπτυγμένα» συστήματα υγειονομικής περίθαλψης) αλλά και στην χώρα μας. Σημαντικότερος στό­χος μας ήταν να εστιάσουμε στην έννοια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προ­γραμμάτων κοινωνικής/ψυχολογικής κατεύθυνσης κέρδισε το ενδιαφέρον ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευ­ταία είκοσι χρόνια. Σημαντικός αριθμός μελετών εκπονή­θηκε και δημοσιεύτηκε σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως αν και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή και ανάλυση των στοιχείων ήταν ανεπαρκής. Η προβληματική σχετικά με την έννοια της αξιολόγησης των προσφερόμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων αλλά και με την μεθοδολογία, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του παρόντος βιβλίου.