Περί μεταφράσεως

Σύγχρονες προσεγγίσεις
Συλλογικό έργο
ISBN 10 978-960-02-3310-0
Σελίδες 236
Έτος πρώτης έκδοσης 2001
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2017
Επιμέλεια Μπατσαλιά, Φρειδερίκη
Διαστάσεις 14 × 21 cm

18,25

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Δοκίμια
  • Επιστήμες του Ανθρώπου
  • Πολιτισμός και Τέχνες

Η μεταφραστική δραστηριότητα συνιστά μια επίπονη και πολυεπίπεδη γλωσσική δημιουργία, την οποία η διεθνής βιβλιογραφία επιχειρεί να φωτίσει με διάφορες θεωρητικές απόψεις και θέσεις.

Επιλέξαμε την κριτική παρουσίαση μεταφρασεολογικών στοχασμών των Berman, Delisle, Hatim και Mason, Newmark, Reiß, Wilss, Yebra κ.ά., που επιτρέπει τη συνειδητοποίηση και κατανόηση τόσο των πρωτευόντων όσο και των δευτερευόντων βημάτων της μεταφραστικής πράξης. Η δε ανάλυση της μεταφραστικής διαδικασίας στα επί μέρους στάδιά της συμβάλλει στη συστηματοποίηση μιας τυχόν εμπειρικά αποκτηθείσας αντίληψης για τη μετάφραση εκ μέρους του αναγνώστη και παραθέτει ένα ικανό εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης μεταφρασμάτων.

Σχετικά προϊόντα