Βιβλία

Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός

Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.Χριστοφάκης, Μανώλης Σ.
ISBN 978-960-02-3129-8
ΕΥΔΟΞΟΣ 50658906
Σελίδες 348
Έτος πρώτης έκδοσης 2016
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2016
Διαστάσεις 17 × 24 cm

21,20

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Οικονομικά
  • Περιφερειακή Οικονομική

Ο Περιφερειακός Προγραμματισμός αποτελεί βασικό εργαλείο της Εθνικής και Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η άνιση κατανομή της ανάπτυξης στο χώρο, για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών των χωρικών μονάδων και για τη βελτίωση της ευημερίας των περιφερειών και των κατοίκων τους. Παράλληλα, διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην προσπάθεια προώθησης της συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης των μελών διακρατικών οικονομικών ενώσεων, με πρωταρχικό παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγχρονη πρακτική του Εθνικού και Περιφερειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές που τίθενται στο κανονιστικό και λοιπό μεθοδολογικό πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ακολουθεί τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες προγραμματισμού, που έχουν δρομολογηθεί μέσα από τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (1989 – 1993, 1994 – 1999, 2000 – 2006), καθώς επίσης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 και του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης της περιόδου 2014 – 2020. Με το παρόν βιβλίο, επιχειρείται η ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου και η συστηματική ανάλυση της διαδικασίας και του περιεχομένου του Εθνικού-Τομεακού και του Περιφερειακού Προγραμματισμού, όπως διαμορφώνονται και ισχύουν στην πράξη. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε όσους έχουν σχέση ή ασχολούνται με θέματα σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική και τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, να εξοικειωθούν περισσότερο με τη σύγχρονη μεθοδολογία και την ισχύουσα πρακτική του Προγραμματισμού.

Σχετικά προϊόντα