Βιβλία

Πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Νομικές και οικονομικές ενστάσεις
Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.
ISBN 978-960-02-3298-1
Σελίδες 110
Έτος πρώτης έκδοσης 2017
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2017
Διαστάσεις 14 × 21 cm

6,36

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Ιατρική
  • Υγεία

Aνήκει στη σειρά:

  • Κοινωνική Πολιτική και Υγεία

Η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί μια ψύχραιμη κριτική της πολιτικής φαρμάκου, η οποία ασκήθηκε στη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης, με αναφορά τόσο στην οικονομι­κή όσο και στη νομική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων. Έχει δε ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ανάγκη για αλλαγή της ατζέντας της πολιτικής φαρμάκου και υπέρβαση της στενά δημοσιονομικής οπτικής είναι επιβεβλημένη και υπό το πρίσμα αυτό προτείνει μια διαρθρωτική προσέγγιση στη βάση των πραγματικών μεγεθών και με συνολική αντιμε­τώπιση του κλάδου, δεδομένης και της συμβολής του στο εισόδημα και την απασχόληση.

Σχετικά προϊόντα